Show simple item record

dc.contributor.authorAslesen, Andreas Dæhli
dc.date.accessioned2023-10-19T07:59:41Z
dc.date.available2023-10-19T07:59:41Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3097461
dc.descriptionExecutive Master of Management i Skatte- og avgiftsrett fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractBindende forhåndsuttalelser er et nyttig verktøy for å skape forutberegnelighet rundt de skatte- og avgiftsmessige konsekvensene av en planlagt disposisjon, før den igangsettes. I denne oppgaven sees det litt nærmere på hvor bindende en bindende forhåndsuttalelse egentlig er under antagelsen om at ikke alle bindende uttalelser egentlig har bindende virkning av betydning. Noen av funnene som blir gjort, er at en bindende forhåndsuttalelse kan oppleves som korrekt og bindende på overflaten, et slags ytre skinn av legitimasjon, men ser man nærmere på innholdet, kan det stilles spørsmålstegn til hva som egentlig er avgjort med bindende virkning, om noe. Slik svak eller manglende bindende virkning kan føre til en rekke negative konsekvenser. De mest fremtredende konsekvensene fra staten sin side er tap av proveny og dårligere etterlevelse av regelverket. På skattyters side ser vi at den forutberegneligheten som skattyter skulle få, forsvinner. Særlig uheldig er det om skattyter i god tro opplever at de skatte- og avgiftsmessige konsekvensene er avgjort med bindende virkning, for senere å oppdage at de ikke er det. For å bøte på problemene som avdekkes med lav eller manglende bindende virkning, ser vi nærmere på de forskjellige stadiene i en bindende forhåndsuttalelses livsløp. Først sees det på skattemyndighetenes mottak av en forespørsel om bindende forhåndsuttalelse hvor skattemyndighetene blant annet må vurdere om det kan gis en uttalelse, eller om den må avvises. Her konkluderes det med at avvisningshjemlene bør brukes mer aktivt for å unngå at det gis bindende forhåndsuttalelser som har liten eller ingen bindende virkning. Videre ser vi nærmere på de forskjellige stegene i saksbehandlingen, og drøfter om saksbehandler har en plikt til å utrede og opplyse saken, slik at eventuelle feil eller unøyaktigheter i faktum og beskrivelse av disposisjon avdekkes på et tidlig stadium. Til slutt sees det på reglene om påberopelse og virkning. Her avdekkes det at påberopelsesreglen, som er helt grunnleggende for å kreve den bindende virkningen lagt til grunn, er så uklare at den bindende virkningen kan forsvinne på oppløpssiden. Det foreslås til slutt en rekke tiltak som kan gjøres for å bedre kvaliteten og virkningen på uttalelser.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectskatteretten_US
dc.subjectavgiftsretten_US
dc.titleHvor bindende er en bindende forhåndsuttalelse?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record