Show simple item record

dc.contributor.authorFjærestad, Anne Jorunn
dc.contributor.authorGómez Vangsnes, Julia
dc.date.accessioned2023-10-13T13:46:43Z
dc.date.available2023-10-13T13:46:43Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3096483
dc.descriptionExecutive Master of Management i Human resource management fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å belyse hvilken betydning ledelse og konflikthåndteringsklima har for opplevd ostrakisme på arbeidsplassen. I tillegg vil vi undersøke om sammenhengen mellom laissez-faire ledelsesstil og opplevd ostrakisme modereres av graden av opplevd klima for konflikthåndtering. Vår studie er et bidrag til litteraturen om mulige forløpere til opplevd ostrakisme i organisasjoner basert på Robinson et al. (2013) sitt rammeverk for ostrakisme, Howard (2020) sin metaanalyse om ostrakisme og arbeidsmiljøhypotesen (Leymann, 1990) med ledelse som fokus. Vi baserer teorien om ledelse på fullspektrumsmodellen (Bass & Avolio, 1994, 2004; Einarsen et al., 2007) og antar at ledelse vil ha innvirkning på forekomsten av opplevd ostrakisme. Klima for konflikthåndtering (Rivlin, 2001), her underlagt etisk infrastruktur av Einarsen & Einarsen (2021), blir undersøkt som moderator da litteraturen viser at denne har en negativ effekt på mobbing på arbeidsplassen. Data er innsamlet gjennom en tverrsnittstudie med krysseksjonelt design fra et bekvemmelighetsutvalg på 365 respondenter i Norge. Resultatene viser at laissez-faire ledelse har en positiv sammenheng med opplevd ostrakisme, funnene viser også en negativ sammenheng mellom konflikthåndteringsklima og opplevd ostrakisme. Til sist finner vi at sammenhengen mellom laissez-faire ledelse og opplevd ostrakisme blir påvirket av nivået av konflikthåndteringsklima. Når det er et sterkt konflikthåndteringsklima, blir det opplevd mindre ostrakisme på arbeidsplassen, selv ved svak eller utydelig ledelse. Dette gir indisier på at lederstil og konflikthåndteringsklima spiller en rolle i opplevelsen av ostrakisme. Basert på disse funnene bør HRM-funksjonen implementere tiltak som leder- og lederutviklingsprogrammer, etablering av etisk infrastruktur, effektive konflikthåndteringsprosedyrer som fremmer et sterkt klima for håndtering av konflikter, for å redusere risikoen for ostrakisme på arbeidsplassen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjecthumanen_US
dc.subjectresourceen_US
dc.subjectmanagementen_US
dc.titleOpplevd ostrakisme på arbeidsplassen: Hvordan påvirker ulike lederstiler opplevelsen av ostrakisme, og hvordan modereres dette av konflikthåndteringsklimaet?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record