Show simple item record

dc.contributor.authorSteimler, Torunn
dc.contributor.authorMattson, Torunn
dc.date.accessioned2023-10-13T10:44:40Z
dc.date.available2023-10-13T10:44:40Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3096375
dc.descriptionExecutive Master of Management i Human resource management fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven er en del av et større forskningsprosjekt om mobbing i arbeidslivet. Prosjektet heter “Kunnskap og antagelser om mobbing i arbeidslivet”. I vår del har vi valgt å se nærmere på hvilke myter som finnes rundt mobbeofferet og om noen tror på disse mytene. I samfunnet har vi stor kunnskap om årsak til og konsekvens av mobbing i arbeidslivet. Bakgrunnen for at vi fant denne oppgaven interessant, er å danne oss et bilde av hvilken kunnskap og hvilke myter som finnes om mobbeofferet. Om det kommer frem at mennesker tror på myter, vil det ha konsekvenser for hvordan man forebygger og håndterer mobbing på arbeidsplassen. Teoriene vi har vektlagt er i hovedsak knyttet til tidligere mobbeforskning i Norge. Men vi har også sett på internasjonale studier for å se om det kan finnes likheter/ulikheter mellom land. Oppgaven er basert på mix methods som er en kombinasjon av 1) kvalitativ (fokusgruppeintervju) og 2) kvantitativ (36 påstander i et spørreskjema). Myter som kom frem i fokusgruppeintervjuene ble omformulert som påstander og benyttet videre i den kvantitative undersøkelsen. 1) I den kvalitative undersøkelsen har vi funnet myter om mobbeofferet. Vi spurte totalt 30 respondenter. Hovedfunn i den kvalitative delen av oppgaven er at det er høy kompetanse i befolkningen rundt fakta knyttet til mobbeoffer. Det er likevel et uklart skille på hva som er myter og hva som er sannheter da mange av påstandene som kommer frem som myter, er sannheter som kan dokumenteres i forskning. 2) I den kvantitative delen har vi sett nærmere på hvem som blir mobbeoffer og konsekvensene dette får for mobbeofferet. Totalt 774 respondenter besvarte undersøkelsen. Hovedfunn i den kvantitative delen av oppgaven er at påstandene i stor grad blir oppfattet som galt eller sannsynligvis galt, kun et fåtall av påstandene blir oppfattet som sannsynligvis riktig. Vi ser liten signifikant forskjell i svarene som kommer frem mellom kjønn, yrke eller verv. Noen påstander har likevel tendenser til forskjell. Forskningen vi er en del av vil også bli publisert.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjecthumanen_US
dc.subjectresourceen_US
dc.subjectmanagementen_US
dc.titleMyter rundt mobbeoffer på norske arbeidsplasseren_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record