Show simple item record

dc.contributor.authorHætta, Liv Berit
dc.contributor.authorAasen, Audun Flaget
dc.contributor.authorØster, Marianne Kylstad
dc.date.accessioned2023-10-13T08:01:09Z
dc.date.available2023-10-13T08:01:09Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3096307
dc.descriptionExecutive Master of Management i Endringsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractOrganisasjoner må i dag tilpasse seg omgivelser i rask endring. Dette innebærer at de ofte er utsatt for multiple endringsinitiativ, både planlagte og ikke-planlagte. Teori og empiri støtter hverandre i at endring kan være krevende, og særlig dersom man utsettes for flere samtidig. Denne oppgaven vil belyse virkningen av multiple endringer, og vi spør hvordan ikke-planlagte endringer kan påvirke en planlagt endring. Det gjør vi gjennom en case fra Landbruksdirektoratet, hvor den uforutsette situasjonen med pålagt bruk av hjemmekontor som følge av pandemien inntraff samtidig med en planlagt endring av arbeidsplasskonsept. For å forstå denne sammenhengen har vi sett nærmere på organiseringen av endringsprosjektet og grad av involvering og medbestemmelse. Videre har vi sett på sammenhengen mellom de multiple endringene og måten ledelsen har kommunisert og formidlet en helhetlig visjon for endringen. Gjennom kvalitativ analyse har vi identifisert noen funn som er relevante for vårt forskningsspørsmål, og som forklarer hvorfor endringsprosessen og resultatet omtales som positivt av informantene – til tross for at endringen var et stort brudd med den tradisjonelle arbeidsplassutformingen, og derfor kunne ventet motstand. Våre funn tyder på at suksessen i stor grad skyldes multiple hendelser med logisk samsvar, og som dermed har gitt positive, gjensidige synergier. Ledelsens fokus på å formidle en helhetlig mening med de multiple endringene, og samtidig ivareta flere perspektiv i meningsdanningen, har gitt økt forståelse og aksept blant de ansatte. Dette viser det potensiale som ligger i situasjoner med multiple hendelser, enten de er planlagte eller uforutsette. Ved å tidlig identifisere dette mulighetsrommet kan en endringsleder planlegge for flere endringer som kan skape positive synergier, og dermed også gi ekstra kraft i meningsdanningen. Hvordan Landbruksdirektoratet har taklet de multiple endringene i denne konteksten mener vi vil være relevant for andre organisasjoner og ha en generell overføringsverdi på tvers av virksomheter og sektorer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectendringsledelseen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectendringen_US
dc.titleAktivitetsbasert arbeidsplasskonsept - Landbruksdirektoratet inn i en ny tid!en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record