Show simple item record

dc.contributor.authorMohn Furre, Elisabeth
dc.contributor.authorFurrebøe, Celina Hansen
dc.date.accessioned2023-09-26T09:51:40Z
dc.date.available2023-09-26T09:51:40Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3091990
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg fenomenet showrooming. Hensikten med studien er å undersøkelse det moralske aspektet ved showrooming og hvordan den moralske bedømmelsen av fenomenet blir påvirket av nasjonaliteten til distributøren. Studien belyser at den teknologiske utviklingen og digitaliseringen bidrar til endringer i forbrukernes kjøpsatferd, og showrooming har blitt en mer utbredt metode for forbrukere å utforske produkter og priser før de tar beslutninger. Problemstillingen lyder som følger: “Hvordan blir den moralske bedømmelsen av showrooming påvirket av hvilke land som er distributør av varen?” Basert på relevant teori og antagelser ble det formulert fem hypoteser for å besvare problemstillingen. Resultatene av studien gir ingen støtte til noen av hypotesene, men det er identifisert trender som peker i retning av hypotesene (fire av fem). Vi har utført studien med 336 deltakere for å hente inn informasjon. I studien ble deltakerne presentert for tre ulike scenarioer hvor Petter benytter seg av showrooming fra tre ulike distrubutørland. Gjennom eksperimentet ble det undersøkt hvordan deltakerne oppfattet ulike aspekter knyttet til moral og etikk, i sammenheng med den hypotetiske situasjonen. Våre undersøkelser indikerer at den moralske bedømmelsen av showrooming ikke påvirkes i signifikant grad av hvilke land som er distributør av varen. Resultatene viser at showrooming betraktes som en skadelig og umoralsk kjøpsatferd, samtidig som det vurderes som en normal praksis. Dette gjør at deltakerne sannsynligvis evaluerer showrooming som mindre umoralsk på grunn av oppfatningen om at “alle gjør det”, altså den subjektive normen. Studien gir verdifull innsikt i det moralske aspektet ved showrooming og utfordringene knyttet til å bedømme denne typen forbrukeratferd. Ved å bygge videre på funnene kan fremtidig forskning utvikle effektive strategier og tiltak for å håndtere showrooming, samtidig som man tar hensyn til forbrukernes behov og preferanser i dagens dynamiske forbrukermarked.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectøkonomien_US
dc.subjectadministrasjonen_US
dc.titleShowroomingen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record