Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBlinkenberg, Lise
dc.date.accessioned2022-12-09T12:52:59Z
dc.date.available2022-12-09T12:52:59Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3037025
dc.descriptionExecutive Master of Management i Grønn vekst og konkurransekraft fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractGlobal oppvarming truer livsgrunnlaget til alle på jorden. FNs klimapanel sin siste rapport sier at vi må nå toppen av på CO2 utslippene før 2025 og ned til netto null innen 2050. Det er derfor viktig med kutt i CO2 utslippene så raskt som mulig. For å få til de nødvendige kuttene må alle bidra. Vi er avhengige av fortsatt vekst, men fortsatt vekst i ressursbruk er ikke mulig. Vi må derfor koble den økonomiske veksten fra ressursbruken. Klarer vi dette, får vi grønn vekst. Eiendomsbransjen står for en stor del av verdens utslipp av CO2. I denne oppgaven skal jeg undersøke: Hvordan kan Næringseiendoms AS oppnå grønn vekst? Herunder undersøker jeg hva suksesskriteriene og barrierene for grønn vekst er. Finansnæringen er en stor driver i eiendomsbransjen, og jeg vil derfor også undersøke om EUs taksonomi kan bidra til å dytte selskapet i en grønnere retning. Jeg har benyttet kvalitativ metode for å undersøke problemstillingen. Jeg har hentet ideer fra teori og litteratur for å finne svar på hvordan selskapet kan oppnå grønn vekst. Videre har jeg gjennomgått styrende dokumenter for selskapet og utført individuelle, kvalitative dybdeintervjuer med fem ansatte i selskapet. Jeg har over 15 års erfaring med finansiering av næringseiendom, og denne kunnskapen ble benyttet i oppgaven. Funnene er strukturert og diskutert med utgangspunkt i teorien om at alle selskaper kan oppnå grønn vekst, med utgangspunkt i sin egen forretningsmodell, ved hjelp av en forpliktet og engasjert ledelse, gode strategier, engasjerte interessenter og justerte ledelsessystemer. Jeg har sett på hva selskapet gjør i dag og hva selskapet kan gjøre fremover. Videre har jeg vurdert barrierer og suksesskriterier under de ulike temaene. Taksonomien ble også gjennomgått med utgangspunkt i selskapets aktiviteter. Til slutt kom jeg med anbefalinger om hva selskapet kan gjøre for å oppnå grønn vekst. Det inkluderer blant annet en forpliktet ledelse, økt kompetanse, lage visjon og strategier, inkludere interessenter ved å utnytte sosiale nettverk og begynne å måle grønn vekst.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectgrønn vekst konkurransekraften_US
dc.titleGrønn vekst i Næringseiendom ASen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel