Show simple item record

dc.contributor.authorHønstvedt, Anne Helene
dc.contributor.authorAmundsen, Siv-Hege
dc.date.accessioned2022-11-28T14:08:19Z
dc.date.available2022-11-28T14:08:19Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3034534
dc.descriptionExecutive Master of Management i Juss for ledere fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractI denne oppgaven tar vi utgangspunkt i et faktum hentet fra to private barnehager i en kjede. Faktum omhandler daglig leder og fagleder sine manglende arbeidsprestasjoner. De har begge blitt varslet til HR avdelingen med bakgrunn i bekymring for hvordan de utøver arbeidet sitt. I varslingene fremkommer det at de ikke er tilstede på jobb, de er begge årsak til dårlig psykososialt miljø som gjør deres ansatte både fysisk og psykisk syke. De har ved gjentatte anledninger ignorert ansattes tilnærminger. Det fremkommer at de også har innledet et kjærlighetsforhold, et kjærlighetsforhold de også utøver i arbeidstiden. I faktumet pekes det på fagleders illojalitet og brudd på taushetsplikten via sosiale medier og prat i nabolaget. Daglig leder velger å si opp selv, mens fagleder blir sagt opp av HR leder etter at han trenerer videre samarbeid når daglig leder fratrer stillingen sin. Selv om daglig leder får anledning til selv å si opp stillingen sin, vil vi i den juridiske drøftelsen se på om begge disse oppsigelsene hadde stått som gyldige dersom de skulle vært oppe i en domstol. Vi ser på saksgang i både daglig leder og fagleder sine oppsigelsesprosesser. Disse knytter vi opp til relevante dommer fra Lovdata, og trekker sammenligninger for å vurdere eventuell saksutfall i en domsavgjørelse.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectjuss ledereen_US
dc.titleJuss for ledereen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record