Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTrampe-Kindt, Hege
dc.date.accessioned2022-11-25T11:48:57Z
dc.date.available2022-11-25T11:48:57Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3034090
dc.descriptionExecutive Master of Management i Ledelse av utviklings og - endringsarbeid fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractI denne prosjektoppgaven blir styrers arbeid med og tilrettelegging for arbeid med CLASS dimensjonene på avdeling med barn i alderen 3-6 år belyst. Problemstillingen er som følger: Hvordan kan en barnehagestyrer tilrettelegge for arbeid med CLASS dimensjoner på to avdelinger med barn i alderen 3-6 år? Bakgrunnen for valg av tema og problemstilling er at barnehagen har deltatt i forskningsprosjektet Trygg før 3, og at dette arbeidet nå skal videreføres til de eldste barna i barnehagen. Videre ble det brukt en kvalitativ spørreundersøkelse for å kunne besvare problemstillingen. Informantene var alle ansatte på to storbarnsavdelinger i den aktuelle barnehagen. Denne metoden er valgt for å få vite noe om hvor de ansatte sto ved prosjektstart, hva som måtte arbeides videre med og hvordan dette kunne gjøres fra et styrer-perspektiv. De empiriske funnene viste at de fleste informantene opplevde eierskap og besatt kunnskap om eget handlingsrom i utviklingsarbeidet. Likevel var et tydelig funn at det må arbeides videre med tilbakemelding- og læringskulturen i personalgruppen. Videre er det behov for å utforske hverandres handlingsteori og redusere gapet mellom uttryktteori og bruksteori. I oppgaven blir funnene knyttet opp mot teori om kvalitet, selvbestemmelsesteori, lærende fellesskap, handlingsteori og involverende endringsledelse.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectledelse utvikling endringen_US
dc.titleEn styrers rolle i forbedringsarbeid - å sikre kvalitet gjennom CLASSen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel