Show simple item record

dc.contributor.authorMeiltoft, Linda
dc.contributor.authorRønningen, Lillian
dc.date.accessioned2022-11-25T08:48:22Z
dc.date.available2022-11-25T08:48:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3034026
dc.descriptionExecutive Master of Management i Ledelse av utviklings og - endringsarbeid fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractDette er et forbedringsarbeid for å øke kvaliteten på tilbudet i barnehagen generelt, men spesielt er fokuset her rettet mot barns læringsmiljø, og personalets handlingskompetanse i hverdagsøyeblikkene. Deltagelsen i Trygg før 3 har gitt inspirasjon til å sette i gang en forbedringsprosess for å øke handlingskompetansen på hvordan personalet i barnehagen jobber med støtte til utvikling og læring, som har størst forbedringspotensial i tråd med forskningsfunnene fra Trygg før 3. Forbedringsarbeidet tar utgangspunkt i CLASS og domenet «støtte til læring og utvikling,» og dens dimensjon «tilrettelegging for utvikling og læring». Problemstilling vi har ønsket å svar på i denne oppgaven er: “ALLE SITUASJONER, BÅDE LEK OG RUTINESITUASJONER, ROMMER GODE LÆRINGSMULIGHETER»  Hvordan vi kan øke barnehagepersonalets handlingskompetanse og kvalitet på barns læring i hverdagssituasjonene gjennom bruk av CLASS- toddler? Vi har brukt eksterne CLASS observatører for å finne svar på kvaliteten av nåværende praksis, og tilbakemeldingen fra observasjonene bidro til å sette konteksten for forbedringsarbeidet. Gjennom refleksjon åpnet vi for involvering til å utforme felles forståelse og eierskap til formålet med forbedringsarbeidet. Barnehagen er en forebyggende arena og personalet må ha kompetanse til å se barns behov og gi støtte. Personalets handlingskompetanse er da avgjørende med tanke på hva og hvordan de kan bidra til barns utvikling, læring og trivsel. Som pedagogisk samfunnsinstitusjon skal barnehagen være en lærende organisasjon som må være i endring og utvikling for å møte nye krav og utfordringer, og kvalitetsutvikling innebærer da utvikling av personalets kompetanse. Forbedringsarbeidet tar utgangspunkt i Vestergaard (2021) sin fair prosess og dens to første faser. Grunnet pandemien er forbedringsarbeidet i startfasen, men likevel er fremskritt gjort. Resultatene fra dette arbeidet vil benyttes som innspill til hvordan barnehagen kan arbeide videre med å heve kvaliteten på læringsmiljøet til barna.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectledelse utvikling endringsarbeiden_US
dc.titleEt forbedringsarbeid om å øke barnehagekvalitet: "Alle situasjoner, både lek og rutinesituasjoner, rommer gode læringsmuligheter."en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record