Show simple item record

dc.contributor.authorHaugan, Monica
dc.date.accessioned2022-11-22T14:45:45Z
dc.date.available2022-11-22T14:45:45Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3033465
dc.descriptionExecutive Master of Management i Digitalisering og ledelse fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractI dagens samfunn er digitale verktøy og medier naturlig integrert i elevenes hverdag. Den teknologiske utviklingen går i et hurtig tempo, og dette gir skoler stadig nye utfordringer. Lærere og skoleledere har et stort ansvar i å veilede elever til å bli gode digitale brukere, og til å sikre at digitale verktøy anvendes slik at læring fremmes. Vi må møte elevene i deres teknologiske hverdag, og vi skal tilrettelegge for undervisning som bruker teknologi til optimalisering av elevenes læring. Dette stiller høye krav til digitalkompetanse hos lærere og skoleledere. Norske lærere rapporterer manglende tilrettelegging for å videreutvikle denne kompetansen. Lærerutdanningen er ikke gode nok når det kommer til profesjons-faglig digital kompetanse, og ca. 50% av lærere i videreutdanning opplever at de i liten grad får opplæring i pedagogisk bruk av IKT (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.9). De færreste skoleeiere og skoleledere har kompetanse i evaluering av en digitaliseringsprosess, og de har generelt manglende kompetanse når det kommer til en skoles digitale modenhet (Birkeland, personlig kommunikasjon, 27.09.21). I en digitaliseringsprosess er det mange faktorer som avgjør om man lykkes eller ei. En skoleleder må ha oppmerksomhet på alle faser ved innføring av teknologi, i forkant, underveis og ved evaluering av prosessen. Ifølge Digitaliseringsstrategien for framtid, fornyelse og digitalisering er variasjonene store i kommune Norge når det kommer til flere av disse faktorene (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.8). I denne oppgaven vil jeg komme inn på teori som omhandler endringsledelse, designtenkning og modenhetsanalyse. Som skoleleder er det viktig å ha inngående kjennskap til egen skole slik at man kan prioritere og initiere riktige tiltak. I løpet av studiet «Digitalisering og ledelse» har jeg analysert egen skoles digitale modenhet. Deler av denne presenteres nærmere i prosjektoppgaven. Deretter vil presentasjon og analyse av valgte endringseksperimenter prege oppgaven videre. På tross av et krevende år personlig, har studieåret på BI gitt meg ny innsikt og kompetanse. Dette gjør meg stadig bedre rustet til å møte utfordringer som skoleleder på en bedre måte. Dette vil min fremtidige arbeidsplass nyte godt av.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectdigitalisering ledelseen_US
dc.titleBruk av designtenkning i en digitaliseringsprosessen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record