Show simple item record

dc.contributor.authorHus, Helga
dc.contributor.authorAskeland, Torhild
dc.contributor.authorBernardi, Tamara
dc.date.accessioned2022-11-18T10:18:19Z
dc.date.available2022-11-18T10:18:19Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3032817
dc.descriptionExecutive Master of Management i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractVi er tre studenter på masterprogrammet Helse, Miljø og Sikkerhet som har samarbeidet om å skrive denne prosjektoppgaven. Da vi skulle velge tema for oppgaven ønsket vi å forske på noe som var relevant og interessant for oss alle tre, og som vi kunne dra nytte av på vår egen arbeidsplass. Vi jobber i ulike firmaer og ulike bransjer, men når det kommer til hvordan psykologisk trygghet, tillit og ytringsklima blir påvirket hos de ansatte i en bedrift som gjennomgår store organisatoriske endringer, tenkte vi at det kunne være et aktuelt tema for alle organisasjoner, og det var noe vi alle kunne relatere oss til. Høsten 2021 skulle bedriften Sverre W. Monsen (SWM), der den ene av oss i gruppen jobber, innføre et nytt lager, og antall ansatte skulle øke med nesten 40%. Dette var en fin mulighet til å forske på vårt tema, underveis og rett etter en stor organisasjonsendring var skjedd. Som forskningsmetode valgte vi en kvalitativ tilnærming med semistrukturerte intervjuer, der vi intervjuet to personer fra hver av de største avdelingene i bedriften SWM, totalt 6 respondenter. Ved å intervjue ansatte fra ulike avdelinger, håpet vi på å kunne avdekke om det var avdelingsvise forskjeller, ettersom avdelingene var blitt berørt av endringene på ulikt vis. Vi så også på om ledelsen hadde håndtert en planlagt endring, som innføring av nytt lager, annerledes enn ikke-planlagt endring, som Covid-19-pandemien og de utfordringene den medførte. Resultatene fra den kvalitative undersøkelsen ble vurdert opp mot blant annet Kotter, Schein, Lofquist og Bass’ teorier om organisasjonsendring og ledelse. Resultater knyttet til psykologisk trygghet har vi særlig diskutert i forhold til Amy Edmondson teorier, som er svært viktig innen dette feltet. Vi har også brukt ulik teori som basis for å drøfte våre funn knyttet til tillit og ytringsklima. Studien vår viste at det er stor grad av både tillit og psykologisk trygghet i bedriften, selv etter de store organisatoriske endringene den har gjennomgått de siste årene. Ytringsklimaet oppleves av de ansatte som trygt, men ikke nødvendigvis effektivt. Effekten av faktorer som vi ut fra teorien forventet skulle trekke i negativ retning, ser ut til å ha bli veid opp av blant annet lang ansettelsestid og den eksisterende organisasjonskulturen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjecthelse miljø sikkerhet HMSen_US
dc.titleTrygghet i Endringenes tid - Psykologisk trygghet, tillit og ytringsklima i en bedrift som er i endringen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record