Show simple item record

dc.contributor.authorFyrsteng, Mette
dc.contributor.authorLeidal, Linn Viktoria
dc.contributor.authorSmith, Christie
dc.date.accessioned2022-11-18T09:41:55Z
dc.date.available2022-11-18T09:41:55Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3032786
dc.descriptionExecutive Master of Management i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractFormål – Formålet med denne studien er å undersøke i hvilken grad medarbeideres opplevelse av relasjonen til leder påvirker rapporteringskultur gjennom psykologisk trygghet og læringskultur. Dette ble undersøkt i en mellomstor og to store norske virksomheter innen bransjene bygg og anlegg og industri. Bransjene vi har undersøkt ligger høyt på statistikken både med tanke på antall arbeidsulykker og dødsfall på jobb. Design/metode – Vi har valgt kvantitativ metode med validerte måleinstrumenter. En spørreskjemaundersøkelse ble sendt ut til 530 personer, der kravet var at alle hadde en leder. Vi fikk svar fra 219 respondenter, som tilsvarer en svarprosent på 41. Resultater - Resultatene indikerer at det er en signifikant sammenheng mellom opplevd lederatferd og rapporteringskultur, og at dette er mediert av psykologisk trygghet og læringskultur. Overraskende nok fant vi ingen forskjell mellom bransjene eller størrelse på virksomhetene. Forskningens begrensninger/implikasjoner - En rekke forhold kan ha påvirket svarene, blant annet pandemiens ettervirkninger, råvareutfordringer og det endrede trussel- og risikobildet i samfunnet. Dette fordi en undersøkelse vil kunne være påvirket av subjektiv opplevelse på svartidspunktet. Originalitet/verdi - Undersøkelsen knytter klassisk sikkerhetsteori sammen med nyere sikkerhetsteorier og -perspektiver, der alvorlige ulykker, som Tsjernobyl, har medført et paradigmeskifte i synet på hendelser, mennesket og organisasjoner. Oppgaven bidrar til ytterligere forskning på integrasjonen mellom organisasjonspsykologi og sikkerhetskultur, en integrasjon som fortsatt er aktuell. For virksomhetene som har deltatt i undersøkelsen vil studien kunne bidra til diskusjoner rundt bruken av rapportering som virkemiddel i HMS-arbeidet, og hvordan forbedre egen rapporteringskultur.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjecthelse miljø sikkerhet HMSen_US
dc.titleLessons learned?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record