Show simple item record

dc.contributor.authorBillington, Lasse
dc.contributor.authorKråkstad, Mia Louise Christensen
dc.contributor.authorLund, Caroline
dc.date.accessioned2022-11-18T08:18:44Z
dc.date.available2022-11-18T08:18:44Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3032724
dc.descriptionExecutive Master of Management i Presentasjoner i organisasjoner fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractDenne prosjektoppgaven handler om hvordan psykologisk trygghet kan fremmes i et team med spredt geografisk deltakelse. Et psykologisk trygt arbeidsmiljø defineres som et arbeidsmiljø der mennesker opplever å føle seg frie til å gi uttrykk for sine tanker og meninger uten risiko for negativ gjengjeldelse (Edmondson, 2019). Forskning viser at psykologisk trygghet bidrar til å forklare forskjeller i ytelse og prestasjoner på arbeidsplasser. Hvordan et team arbeider kan bety mer for resultatene enn hvem teamet består av. Med kunnskap om gevinstene psykologisk trygghet gir for en organisasjons pre-stasjoner, ville vi finne ut om og i så fall hvordan psykologisk trygghet kan frem-mes i en gruppe med spredt geografisk deltakelse. NHOs Faggruppe PolKom, et team som består av regionalt ansatte politiske rådgiverne og kommunikasjonsråd-givere med arbeidsplass rundt om i hele landet – til sammen ca. 20 medarbeidere, har vært vårt undersøkelsesobjekt. Dette har vi gjort Vår datainnsamling har bestått av observasjoner av faggruppen på faggruppemøter og en fagdag, samt intervjuer av én ansatt ved hvert av NHOs 10 regionkontorer. Vi har i forbindelse med datainnsamlingen også gjennomført flere interaksjoner der vi har satt vår problemstilling på dagsorden overfor faggruppen, samt beredt grunnlaget for innspill fra og diskusjon i faggruppen om problemstillingen. Meto-disk har vi fulgt et etnografisk design. Sentrale spørsmål vi ønsket svar på, var: Hva kjennetegner kulturen vår i dag, og hvordan ønsker vi å ha det? Er det felles forståelse for formålet med arbeidet i dag og hvordan kan forståelsen eventuelt fremmes/bedres? Oppleves det som (psyko-logisk) trygt å fremme forslag og å gi tilbakemeldinger, eventuelt hvordan kan det bli tryggere? Hvordan møter vi uenighet og de som gir uttrykk for det, og hvordan bør vi møte dette? Medfører vår geografisk spredte organisering at vi bør gjøre noe særskilt for å oppnå psykologisk trygghet i vårt team, og i så fall hva? I vår analyse har vi tolket våre funn i lys av teorien om psykologisk trygghet og de tre trinnene ledere kan benytte seg av i arbeidet med å etablere psykologisk trygg-het i teamet sitt (Edmondson, 2019).en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectprestasjoner organisasjoneren_US
dc.titleGeografisk avstand er ingen hindring for psykologisk tryggheten_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record