Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSiljehaug, Silje Arnesen
dc.date.accessioned2022-11-15T12:59:14Z
dc.date.available2022-11-15T12:59:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3031928
dc.descriptionExecutive Master of Management i Anvendt økonomi for ledere : Bedrift og marked fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven består av 2 deler med henholdsvis deloppgaver for markedsøkonomi og bedriftsøkonomi. I teorien skilles det mellom fritt perfekt konkurranse marked med aktører uten makt til å påvirke pris, og monopol med tilhørende makt. I første oppgave vurderes oljemarkedets prisendringer på 1970 tallet og etter 2014 ved bruk av tilbuds og etterspørsels kurver, basert på antakelsen om et fritt marked. Pris og mengde som selges av en vare bestemmes der tilbud og etterspørsel møtes i likevekt. Noen ganger endres likevekten og skifter kurvene til tilbydere og konsumenter, som vist i oppgaven. Deloppgave 2 beskriver myndighetenes rolle i regulering av markedet, der det svikter i å løse pris og mengde til det beste for samfunnet. -Skal norske forbrukere betale for å redde ineffektive bønder? Hvorvidt toll på import er ønskelig diskuteres i lys av økonomisk teori om hva som er optimalt, før toll vurderes med hensyn på hva som er ønskelig vurdert fra bedrift og samfunnsøkonomisk ståsted. I bedriftsøkonomisk del 1 analyseres økonomisk helsetilstand i bedriften Karsten Moholt AS. I nøkkeltallsanalyser vurderes lønnsomhet, likviditet og soliditet, før funnene drøftes mot selskapets historiske prestasjon og konkurrenter. Basert på funn og konklusjon i deloppgave 1 fremmes strategiske løsningsforslag i deloppgave 2. Ved bruk av DuPont modellen for forbedret lønnsomhet og driftssyklusmodellen for økt effektivisering i bedriftens arbeidskapitalstyring, forklares strategier for å bedre lønnsomheten. Ulike effekter av tiltakene vurderes før oppgaven konkluderer med anbefalinger for fremtiden. I del to beskriver oppgave 3 markedssvikt som kilde til regulering av aktørenes atferd ved eksterne effekter som ikke reflekteres i prisen på produkter. Miljøvern tar sikte på å senke negative effekter av produksjon og konsum på menneske, dyr og jorda vår, men til hvilken kostnad? Artikkelen debatterer avgift på fossil plast og diskuterer hvorvidt det er ønskelig med null utslipp og produksjon av fossil plast i den norske økonomien. I bedriftsdelen vurderes fremtidig lønnsomhet og risiko i selskapet ELREP AS` satsning på fornybar energi og bærekraft. Deres estimerte inn- og utbetalinger budsjetteres diskontert for fremtiden og vurderes mot ledelsens noe høye krav om avkastning. Risiko knyttet til fremtiden påvirker selskapets mulighet for lønnsomhet, men kan prosjektet bli lønnsomt selv om nåverdi av kontantstrøm er negativ? Svaret på hvorvidt prosjektet bør startes finnes i sensitivitets- og scenarioanalyse.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectanvendt økonomi ledelseen_US
dc.titleAnvendt økonomi for ledere- Bedrift og Markeden_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel