Show simple item record

dc.contributor.authorJohannesen, Viktoria Kristine Teinmo
dc.contributor.authorGrainger, Caroline
dc.contributor.authorMarkestad, Hans Marius
dc.date.accessioned2022-11-02T13:01:46Z
dc.date.available2022-11-02T13:01:46Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3029611
dc.descriptionExecutive Master of Management i Økonomi for beslutningstakere fra Handelshøyskolen BI, 2022
dc.description.abstractDenne prosjektoppgaven har som mål å undersøke hvorvidt det er hensiktsmessig for Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) å ansette vervede bussjåfører, eller å beholde dagens løsning med vernepliktige soldater som bekler disse tjenestestillingene. Herunder vektlegges to aspekter; hva som er den mest kostnadseffektive løsningen, samt hvilket alternativ som styrker ikke kvantifiserbare faktorer i størst grad. I oppgaven er det anvendt hypotetisk deduktiv metode. Hypotesesettet baserer seg på de to aspektene som er nevnt i forrige avsnitt. Det overordnede teoretiske rammeverket for oppgaven er teori omkring ABC-metoden og kostnadsanalyse, samt anvendelsen av disse. Datagrunnlaget som nyttes i kostnadsanalysen er innhentet fra Hans Majestet Kongens Garde og åpne kilder. Funnene fra kostnadsanalysen og perspektiver om ikke kvantifiserbare faktorer drøftes for å falsifisere eller bekrefte hypotesesettet. I forlengelse av drøftingen konkluderer oppgaven med at underhypotese 1 og 2 falsifiseres. Dette gjør at hovedhypotesen (det vil være mer kostnadseffektivt for Hans Majestet Kongens Garde å ansette vervede bussjåfører, samt styrke andre ikke kvantifiserbare faktorer som økt kampkraft) falsifiseres. Oppgavens problemstilling besvares dermed med å gi en anbefaling om at HMKG ikke ansetter vervede bussjåfører, da det hverken er mer kostnadseffektivt eller styrker ikke kvantifiserbare faktorer. Denne besvarelsen tufter dog på at rammeverk og forutsetninger ikke endrer seg i fremtiden, noe som er usikkert gitt tidsspennet oppgavens utregninger er gjort innenfor.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectøkonomi beslutninger beslutningstakereen_US
dc.titleKostnadseffektivisering i Hans Majestet Kongens Garde: økt kampkraft for en billigere penge?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record