Show simple item record

dc.contributor.authorPersson, Hege Roland
dc.contributor.authorLauritzen, Christin
dc.date.accessioned2022-11-02T10:05:41Z
dc.date.available2022-11-02T10:05:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3029540
dc.descriptionExecutive Master of Management i Human resource management fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractFormålet med denne studien var å undersøke hva som er viktig for at ansatte blir værende i sin stilling. Vi ønsket å undersøke betydningen av relasjonelle faktorer som kollega- og lederstøtte, samt om og hvordan opplevd medarbeiderinvestering ville påvirke dette. Vi ville også kontrollere for om andre forklaringsvariabler som autonomi, arbeidsbelastning og privatliv vil ha påvirkning på turnoverintensjon. Våre data er innhentet fra 525 sykepleiere ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) og Tromsø kommune, Helse- og omsorgstjenesten. Multippel regresjonsanalyse er gjennomført for å teste våre hypoteser. Vårt hovedfunn er at kollega- og lederstøtte har en negativ påvirkning på turnoverintensjon. Antagelsen om at medarbeiderinvestering ville forsterke den negative sammenhengen mellom leder- og kollegastøtte og turnoverintensjon var ikke signifikant. Ved å kontrollere for balansen mellom privatliv og arbeidsbelastning, viste det seg at dette hadde en positiv sammenheng med turnoverintensjon. Medarbeiderinvestering som selvstendig variabel hadde signifikant negativ sammenheng med turnoverintensjon. Det var ingen signifikant sammenheng mellom autonomi og turnoverintensjon. Videre viser våre funn, i tråd med tidligere forskning, at det er mange faktorer som bidrar til om ansatte blir i sine stillinger. Organisasjoner må derfor arbeide systematisk med konkrete tilpassede tiltak på flere nivå for å utvikle og beholde egne kompetente medarbeidere. Begrensninger ved studien, forslag til videre forskning og praktiske implikasjoner er diskutert.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjecthuman resource managementen_US
dc.titleHva betyr relasjonelle faktorer for stabilisering av ansatte i organisasjoner? En kvantitativ studie av sammenhengen mellom kollegial støtte, lederstøtte, medarbeiderinvestering og turnoverintensjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record