Show simple item record

dc.contributor.authorMalmedal, Roar
dc.date.accessioned2022-11-02T07:52:17Z
dc.date.available2022-11-02T07:52:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3029477
dc.descriptionExecutive Master of Management i Skatte- og avgiftsrett fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractDe nettofortjenestebaserte internprisingsmetodene blir brukt stadig oftere i praksis. Disse metodene har ulike anvendelsesområder og styrker/svakheter. TNM-metoden brukes typisk på transaksjoner som involverer standardiserte aktiviteter som produksjon og distribusjon, og det samtidig ikke finnes nok sammenligningsdata for å benytte tradisjonelle internprisingsmetoder som CUPmetoden. Profit split-metoden anvendes typisk når transaksjonen omfatter bidrag av unike immaterielle eiendeler, gjerne fra flere enn en part i transaksjonen. I slike internprisingsspørsmål vil det ofte også være hensiktsmessig å kombinere de nettofortjenestebaserte metodene. Partene i transaksjonen som har bidratt med standard eller rutinepreget innsats, ofte benevnt low risk aktører, skal da få sin grunnavkastning fastsatt gjennom en ensidig internprisingsmetode og TNM-metoden vil da ofte være godt egnet. Det som da gjenstår av den samlede nettofortjenesten, vil være det vi kaller residualprofitten. Dette er den delen av nettofortjenesten som skyldes de viktigste og mest verdifulle verdidriverne, typisk unike immaterielle eiendeler. En slik residualprofitt kan mest hensiktsmessig fordeles ved bruk av profit split-metoden. Det blir da som regel gjort en skjønnsmessig vurdering av den relative verdien av partenes innsats. Det kan være nyttig å anvende en nettofortjenestebasert metode for å teste en tradisjonell metodes pålitelighet dersom man ønsker å øke sannsynligheten for nøyaktige konklusjoner. Dette vil være særlig aktuelt dersom det er foretatt store justeringer ved anvendelse av tradisjonelle metoder eller dersom man er i tvil om kvaliteten og påliteligheten på informasjonen man har brukt. Det er liten tvil om at de nettofortjenestebaserte metodene har økt i popularitet de siste årene. Denne utviklingen tror jeg vil fortsette.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectinternprisingen_US
dc.titleNettofortjenestebaserte internprisingsmetoderen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record