Show simple item record

dc.contributor.authorTraaseth, Anita Krohn
dc.contributor.authorGitmark, Hannah
dc.date.accessioned2022-10-31T12:26:04Z
dc.date.available2022-10-31T12:26:04Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3029119
dc.descriptionExecutive Master of Management i Consulting fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker yngre lederes kjennskap til, og kunnskap om, den norske ledelsesmodellen. Oppgaven tar utgangspunkt i professor Tor Grenness forsiktige konklusjon om at det er mulig å identifisere en norsk form for ledelse, på tross av et begrenset teoretisk grunnlag (Grenness, 2012). Ledelse og ledelsesprosesser er følsomme for kontekst. Kulturelle trekk og verdier, samt institusjoner, utgjør slik kontekst. I Norge er dette verdier som likhet, rettferdighet, anstendighet og tillit, og institusjoner som lov- og avtaleverk, der blant annet forhold som rettigheter, medvirkning og lønn reguleres. Den norske ledelsesmodellen trekkes ofte frem som en suksess. Det er støtte i forskningen for at denne måten å lede arbeidslivet på bidrar til blant annet økt produktivitet og innovasjonsevne. Bakgrunnen for valg av oppgavetema var en opplevelse av at den norske ledelsesmodellen likevel er ukjent blant yngre ledere. Vi er bekymret for at dette kan få konsekvenser for modellens virke på sikt. I denne oppgaven har vi gjennomført kvalitative, semistrukturerte intervjuer med til sammen 8 yngre ledere, i perioden februar - mars 2022. Vår datautvikling viser at det er lav kunnskap om den norske ledelsesmodellen blant yngre ledere. Ingen av intervjupersonene har et bevisst forhold til den i sitt virke som ledere. De yngre lederne identifiserer seg med flere av de kulturelle trekkene som teorien gir grunnlag for å beskrive som norske, men knytter ikke disse eksplisitt til den norske ledelsesmodellen. Vi finner videre at de har lav kunnskap om institusjonene viktige for den norske ledelsesmodellen. Sett i lys av at norsk økonomi er i omstilling, at organisasjonsgraden i Norge går nedover, og at globalisering og digitalisering påvirker måten det norske arbeidslivet organiseres og styres på, mener vi det bør være av interesse å overføre og forankre kunnskap om den norske ledelsesmodellen til neste generasjons ledere. Da trengs det først og fremst en langt større forskningsmessig interesse for, og teoretisk forankring av, den norske ledelsesmodellen. Her foreslår vi at norske forskere og forskningsmiljøer tar et krafttak. Kunnskap om den norske ledelsesmodellen er ikke bare viktig i en norsk kontekst, men kan også ha stor internasjonal interesse. Til slutt anbefaler vi et sett konkrete tiltak med formål om å øke kunnskapen om den norske ledelsesmodellen blant unge ledertalenter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectkonsulentvirksomhet consultingen_US
dc.titleYngre lederes kjennskap til og kunnskap om den norske ledelsesmodellenen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record