Show simple item record

dc.contributor.authorAadland, Johan
dc.date.accessioned2022-10-31T08:55:24Z
dc.date.available2022-10-31T08:55:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3029017
dc.descriptionExecutive Master of Management i Skatte- og avgiftsrett fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractProsjektoppgaven omhandler OECD TPG sin forenklede metodikk for prising av støttefunksjoner med fokus på én kategori av tjeneste og funksjon: regnskapsførsel. Innledningsvis presenteres tema og problemstilling og bakgrunnen for valget som er gjort. I oppgavens første del presenteres konserninterne tjenester generelt og hva som kjennetegner støttefunksjoner spesielt. Videre gjøres det rede for retningslinjenes vilkår for når en konsernintern tjeneste kan sies å være ytet og når det ikke kan det. Oppgavens andre del ser kort på de generelle prisingsmetodene i retningslinjenes kapittel 2 og hvordan den forenklede modellen for prising av støttefunksjoner skiller seg ut fra dette. I oppgavens tredje del presenteres retningslinjenes forenklede prisingsmodell ved hjelp av et fiktivt case. Avslutningsvis konkluderes det med at valg av fordelingsnøkler beror på datagrunnlaget man har, men at støttefunksjonen regnskapsførsel antakelig mest nøyaktig, slik tjenesten utføres i dag, kan fordeles i henhold til medgått tid. Stadig digitalisering og automatisering kan imidlertid tenkes å åpne for mer sammensatte fordelingsnøkler.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectinternprisingen_US
dc.titlePrising av støttefunksjoneren_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record