Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMawdsley, Oskar Evan
dc.contributor.authorIbrahim, Shad
dc.contributor.authorFarahat, Adham
dc.date.accessioned2022-10-24T13:06:15Z
dc.date.available2022-10-24T13:06:15Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3027989
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractVi har i denne oppgaven tatt for oss hvilke makroøkonomiske variabler som driver boligprisene i Norge. Ettersom bolig står nordmenn flest nær, har den en stor innvirkning på den økonomiske aktiviteten i landet, og er derfor interessant å studere nærmere. Med bakgrunn av de overnevnte forholdene utledet vi problemstillingen vår: «Hva driver boligprisene i Norge? Hvordan kan vi gjøre det lettere for førstegangskjøpere å etablere seg i markedet?». Oppgaven er delt inn i seks kapiteler. (1) introduksjon hvor vi introduserer dere for markedet, hvorfor vi ønsker å studere det, og hva vi ønsker å studere. (2) Teori og empiri hvor vi forklarer boligmarkedet nærmere basert på tidligere forskning. (3) Metode og økonometri hvor vi gjennomfører en økonometrisk analyse av dataene våre. (4) Analyse hvor vi forsøker å analysere regresjonsmodellen vår. (5) Diskusjon av funnene fra analysen og empiri. Og helt til slutt (6) hvor vi ser på utsikten til førstegangskjøpere, økonomiske utsikter og konkluderer for problemstillingen vår. Oppgaven har tydeliggjort tre faktorer for boligmarkedet. (1) Boligmarkedet drives av tilbud og etterspørsel. (2) Tilbud og etterspørsel er igjen drevet av blant annet renter, inntekt, arbeidsledighet, byggemasse og forventinger. (3) Boligmarkedet kan også forklares av sosiologiske variabler slik som geografi, demografi, innvandring, tilflytting og endringer yrkesmønster. For å svare på tiltak knyttet til førstegangskjøpere nevner vi (1) Boligsparing for ungdom. (2) Den tredje boligsektor og til slutt (3) kjøpsmodeller, hvor vi forklarer to av OBOS sine kjøpsmodeller for førstegangskjøpere.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectøkonomi administrasjonen_US
dc.titleHva driver boligprisene i Norge? Hvordan kan vi gjøre det lettere for førstegangskjøpere å etablere i markedet?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel