Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEngebretsen, Trude
dc.contributor.authorKristoffersen, Jørn Ove
dc.contributor.authorSagstad, Tine Amalie Blom
dc.date.accessioned2022-10-12T13:01:44Z
dc.date.available2022-10-12T13:01:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3025636
dc.descriptionExecutive Master of Management i Teamledelse fra Handelshøyskolen BI, 2021 Executive Master of Management i Ledelse, makt og mening fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractTall fra delrapporten “Hjemmekontor: Utbredelse og sentrale kjennetegn våren 2021” til hovedprosjektet “Kartlegging av omfang, utviklingstrekk og konsekvenser av bruk av hjemmekontor og annet fjernarbeid” som er utarbeidet av forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI, viser en markant økning på bruken av hjemmekontor i Norge i 2021. I 2019 arbeidet 18 prosent hjemmefra ukentlig og mens tallene fra 2021 viser at hele 66 prosent av de som har mulighet for å arbeide hjemmefra og gjør det ukentlig. ( Ingelsrud & Bernstrøm, 2021) Dette aktualiserte bakgrunnen for denne oppgaven. Kunne vi finne ut om ansatte som kun har vært på hjemmekontor siden Pandemien brøt ut i Norge mars 2020, var mindre indre motivert enn de ansatte som delvis har vært til stede på kontoret (Hybrid løsning) underveis i Pandemien? Vi har sett på om tre områder innenfor Selvbestemmelses teorien til Deci & Ryan (2004) vil ha noen innvirkning på den enkeltes motivasjon, avhengig av om de jobber hjemme eller har en hybrid løsning. De tre områdene er tilhørighet, autonomi og kompetanse. Det trekkes paralleller inn mot ledelsesverktøy og bruken av digitale hjelpemidler i hverdagen. For å undersøke dette har vi sendt ut en kvantitativ spørreundersøkelse til utvalgte medarbeidere i 3 store virksomheter på Vestlandet. Det ble også utført et intervju med en HR-direktør i en av virksomhetene, for å gå mer i dybden av problemstillingen. Våre funn viste at det er en forskjell i grad av indre motivasjon, knyttet opp til om du jobber hjemmefra over en lang periode, eller har en hybrid løsning. Undersøkelsen viste også at det vil være viktig i fremtiden, at lederne har større kompetanse rundt konsekvensene til å ha medarbeidere som løser sine arbeidsoppgaver, helt eller delvis hjemmefra. På slutten av oppgaven kommer vi med noen råd og anbefalinger til ledere og virksomheter basert på egne erfaringer og resultater fra denne oppgaven.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectteamledelse ledelse teamen_US
dc.subjecten_US
dc.titleIndre motivasjon på hjemmekontor under en Pandemien_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel