Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaukland, Karina
dc.contributor.authorSandholt, Tor Arne
dc.date.accessioned2022-10-04T13:21:41Z
dc.date.available2022-10-04T13:21:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3023652
dc.descriptionExecutive Master of Management i Ledelse, makt og mening fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractVi har med denne prosjektoppgaven ønsket å få innsikt i hvilken utstrekning Elon Musk har en machiavellisk eller karismatisk lederstil, og hvordan hans lederstil har utviklet seg gjennom hans karriere. Dette ved å studere hvilke vesentlige hendelser som kan ha spilt en viktig rolle i Elon Musk sin karriere og påvirket hans beslutninger og utvikling av lederstil. Bakgrunnen er at vi hadde en positiv forforståelse hvor vi så Elon Musk som en leder som både hadde høy grad av machiavellisk og karismatisk lederstil. Vi ønsket derfor å få testes ut disse forforståelsene gjennom en dypere studie av personen og lederen Elon Musk. Denne oppgaven starter derfor med vår biografi av Elon Musk, hvor vi har hentet frem etter vår mening viktig hendelser i hans livshistorie og som vi mener er relevante for å kunne få testet ut vår forforståelse. Vi bruker hermeneutikk som metode og det første viktige begrepet i Gadamers hermeneutikk er fordommer og forforståelse. I denne oppgaven vil våre underproblemstillinger representere våre positive fordommer som vi har ønsket å sjekke ut gjennom å drøfte disse opp mot teori og den utdypende forståelsen vi har fått gjennom å lese biografier samt sette oss inn i personen og lederen Elon Musk. Arbeidet gav oss ny innsikt, som underveis også var med på å endre vår opprinnelige forforståelse av han. For å få dypere innsikt og for å undersøke i hvilken utstrekning Elon Musk har en machiavellisk eller karismatisk lederstil har vi brukt teori fra BI sitt masterprogram; ledelse, makt og mening. Vi har valgt å prioritere teori fra Machiavelli sitt verk Fyrsten, hvor han hevder at lederskap handler om å beholde og utøve makt. Vi har valgt å se dette sammen med Aristoteles etikk ved bruk av hans filosofiske hovedverk «Den nikomakiske etikk». For å kunne vurdere i hvilken grad Elon Musk er en karismatisk leder har vi brukt Conger & Kanungo sin modell som definerer forskjellen mellom karismatisk og ikke karismatiske ledelse gjennom en tre-faset-ledelsesprosess.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectledelse makt meningen_US
dc.titleI hvilken utstrekning har Elon Musk en machiavellisk eller karismatisk lederstil?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel