Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSteen, Frank Julius Vadla
dc.contributor.authorSolheim, Morten
dc.date.accessioned2021-10-05T12:02:35Z
dc.date.available2021-10-05T12:02:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787723
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven, som omhandler Norsk Tipping og fremveksten av utenlandske spillselskap, bærer preg av både teori og praktisk arbeid. Formålet med prosjektet er å opparbeide en bredere innsikt for å komme til bunns i problemstillingen vår: Hva er årsaken til at nordmenn vraker Norsk Tipping til fordel for utenlandske spillselskaper? For å best mulig kunne svare på problemstillingen er oppgaven strukturert med en teoretisk hoveddel hvor de største funnene blir presentert. I denne delen har det blitt gjort flere betydelige litteratursøk som senere er med på utformingen av det praktiske arbeidet som er blitt gjort. Videre tar oppgaven fatt på metodedelen som presenterer de metodene som er blitt anvendt. Til tross for flere omfattende litteratursøk fant vi det nødvendig å benytte oss av både kvalitativ og kvantitativ metode da tidligere forskning var lite rettet mot vår problemstilling. Dette tatt i betraktning ble det utført fire dybdeintervjuer hvor intervjuene ble gjennomført i en til en situasjon med intervjuguide som utgangspunkt. Med bakgrunn i opparbeidet teori ble det også utformet et spørreskjema bestående av 19 spørsmål. Etter endt spørreundersøkelse satt vi igjen med et utvalg på 205 respondenter som vi tok med til videre analyse. Etter de såkalte “missing values” ble vi sittende igjen med et utvalg på 131. Blant annet kom det frem at 25 prosent hadde en svært dårlig holdning til Norsk Tipping, mens kun 6 prosent var i kategorien svært god. Oppgaven tar videre for seg en analysedel hvor det blir lagt til rette for analysearbeid med utgangspunkt i spørreskjemaet. Det ble tatt i bruk Clusteranalyse for å finne ut om det var noen sammenhenger mellom utvalgte variabler. ANOVA ble benyttet for å finne ut om det var noen signifikante forskjeller mellom clusterne i forhold til deres holdninger til de ulike spillselskapene. På bakgrunn av oppgavens undersøkelsesspørsmål ønsket vi å benytte oss av en Kji-kvadrat test for å undersøke om det fantes noen sammenhenger mellom variablene som var på nominalnivå. For å avslutte metodedelen anvendte vi oss av en T-test for to uavhengige stikkprøver for å kunne konkludere på våre hypotesespørsmål. Avslutningsvis blir det diskusjon av undersøkelsesspørsmål samt en avsluttende kommentar med en mulig forklaring på valgt problemstilling.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectmarkedsføringen_US
dc.subjectmarkedsføringsledelseen_US
dc.titleNorsk Tipping & utenlandske spillaktøreren_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel