Show simple item record

dc.contributor.authorSlettebø, Mads Rusnes
dc.contributor.authorEng, Alexander
dc.contributor.authorAvén, Max-Hermann Lergård
dc.date.accessioned2021-10-05T10:58:10Z
dc.date.available2021-10-05T10:58:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787678
dc.descriptionBacheloroppgave i Entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractDenne studien tar for seg en rekke faktorer som kan bidra til å fremme og eventuelt hemme oppstartsbedrifters evne til å utvikle grønn teknologi i energisektoren. Det grønne skiftet er et tema som har fått økt internasjonal oppmerksomhet i nyere tid. I dag er energisektoren kilden til tre fjerdedeler av drivhusgassutslippene, og en omstilling av denne sektoren er nødvendig for at verden skal nå sine klimamål. Formålet med denne studien er å identifisere hvilke faktorer og forhold som er avgjørende for innovasjon av grønne løsninger. Med et utvalg grønne oppstartsbedrifter fra «Norges Oljehovedstad» – Stavanger, og «Verdens Energihovedstad» – Houston, så er det gjennomført en kvalitativ komparativ casestudie for å nå studiens formål. Gjennom denne studien skal følgende problemstilling besvares: «Hvilke eksterne forutsetninger og ressurser anses som kritiske suksessfaktorer for norske og amerikanske oppstartsbedrifter i energisektoren?». For å besvare problemstillingen er det utarbeidet et teoretisk rammeverk som omhandler eksterne forutsetninger og mobilisering og utnyttelse av ressurser. Eksterne forutsetninger er herunder institusjonelle forhold, innovasjons- og omstillingspolitikk samt klynge teori. Mobilisering og utnyttelse av ressurser er bestående av interne evner for vekst, strategisk entreprenørskap og partnerskap, samt ressursbasert teori. Teorien vil så bli knyttet opp med innhentet empiri fra åtte dybdeintervjuer og innhentet sekundærdata. Vi finner at myndigheter bør prioritere og effektivisere støtteordninger til FoU, samt sørge for en stabil og forutsigbar miljøpolitikk for å redusere transaksjonskostnader og usikkerhet. Videre finner vi at grønne oppstartsbedrifter drar stor nytte av deres klyngetilhørighet i Stavanger og Houston. På internnivå finner vi at oppstartsbedriftene bør ha et samspill mellom aktiviteter innen FoU og kundeorientering slik at løsningen samsvarer med markedets etterspørsel. Dette komplementære samspillet er muliggjort av bransjeerfaringer, teknologisk kompetanse og markedsinnsikt, som gjør spesialisert- og entreprenøriell kunnskap som nok en suksessfaktor. Til slutt vil ressursbasert teori belyse ulike kilder til homogenitet og heterogenitet, noe som påvirker våre utvalg forskjellig.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectentreprenørskapen_US
dc.titleEntreprenørskap i energisektoren En komparativ casestudie av Norge og USAen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record