Show simple item record

dc.contributor.authorSimensen, Mikkel Vier
dc.contributor.authorBlaker, Mikkel Christopher
dc.date.accessioned2021-10-04T10:55:21Z
dc.date.available2021-10-04T10:55:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787447
dc.descriptionBacheloroppgave i Anvendt makroøkonomi fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractVi har i denne oppgaven tatt for oss hva som driver boligprisene, og diskutert om det foreligger en boligboble i Norge. For å skape en tydelig struktur har vi delt oppgaven inn i tre deler: I den første delen tar vi for oss tilbud- og etterspørselskurven på kort, mellomlang og lang sikt. Videre har vi sett på den teoretiske etterspørselsfunksjonen, hvor vi har gått nærmere inn på bokostnadene i forhold til det generelle prisnivået og leieprisene. Avslutnignsvis presenterer vi en praktisk og teoretisk tilnærming på de mest signifikante forklaringsvariablene, som i følge Jacobsen & Naug er arbeidsledighet, nybygde boliger, renten og husholdningens inntekt. I del to har vi utført en regresjonsanalyse basert på forklaringsvariablene i del en. Først undersøker vi om forklaringsvariablene er stasjonære, etterfulgt av en gjennomgang av de klassiske forutsetningen. Her har vi kommet frem til at styringsrenten har størst innvirkning på boligprisene etterfulgt av arbeidsledigheten, slik Jacobsen & Naug kom frem til i deres forskningsartikkel. I den siste og mest omfattende delen, undersøker vi om dagens boligpriser har fundamental støtte, eller om boligmarkedet befinner seg i en boble. Her har vi sett på tidligere trender, en gjeldsanalyse, formueseffekten, faktisk- og fundamental P/R-analyse og til slutt Tobin's Q. I gjeldsanalysen har vi kommet frem til at både den totale innenlandsgjelden og gjeldsbelastningen hos husholdningene har økt. Samtidig ser vi at rentebelastningen for husholdningene i lang tid har vært fallende, det taler for at gjelden har fundamental støtte. Gjennom P/R-analysen har vi kommet frem til at indikatorene ligger på et høyt nivå, og derav mulige bobletendenser. I Tobins Q har vi kommet frem til det motsatte, hvor forholdstallet mellom nybygg og bruktbygg ligger på et moderat nivå. I en samlet vurdering har vi kommet frem til at det ikke eksisterer en boligboble i Norge. Det vi derimot anser som mer sannsynlig, er en svak prisvekst eller en moderat priskorreksjon de kommende årene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectanvendt makroøkonomien_US
dc.titleHva driver boligprisene, og eksisterer det en boligboble i Norge?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record