Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Hannah Brooke
dc.contributor.authorOlsen, Kine Ringkjøb
dc.contributor.authorStrand, Elisabeth Sæbøe
dc.date.accessioned2021-10-02T13:45:53Z
dc.date.available2021-10-02T13:45:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787138
dc.descriptionBacheloroppgave i Human Resource Management fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan motivasjon og sosial elskverdighet spiller inn på ansettelsesbeslutninger. For å finne ut av dette har vi utført et eksperiment hvor 261 respondenter, i fulltidsarbeid, skulle svare på en spørreundersøkelse. I undersøkelsen skulle respondentene se for seg en situasjon hvor vedkommende var arbeidsgiver og de skulle ansette en eventuell arbeidstaker. Hensikten med denne undersøkelsen er å utforske om den potensielle arbeidsgiveren assosierer en ytre, indre eller prososial motivert arbeidssøker som noe positivt eller negativt. Respondentene som deltok i undersøkelsen ble presentert for ett av tre mulige scenarioer hvor arbeidstakeren var enten indre, ytre eller prososialt motivert. I oppgaven blir teori og forskning om motivasjon, sosial elskverdighet og rekruttering presentert. Dette blir gjort for å skape en forståelse av oppgavens tema. Seks hypoteser blir så utarbeidet for å måle grad av mellomgruppeforskjeller. Resultatene viser at det er mellomgruppeforskjeller på alle områdene, men signifikante forskjeller på spesielt tre områder. Områdene som viser størst mellomgruppeforskjell er bedømmelse av hvor omsorgsfull arbeidstaker er, anbefaling til ansettelse og sannsynlighet for å slutte i jobben. Ut ifra funnene ser det ut til at respondentene ser på det å være ytre motivert som noe negativt og indre og prososialt motiverte som mer positivt. Konklusjonen i oppgaven viser at motivasjon og sosial elskverdighet spiller en stor rolle i ansettelsesbeslutninger.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjecthuman resource managementen_US
dc.subjectHRMen_US
dc.titleMotivasjon og sosial elskverdighet i ansettelsesbeslutningeren_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record