Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkulstad, Trude
dc.contributor.authorSudmann, Kjersti Halland
dc.date.accessioned2021-09-28T06:55:07Z
dc.date.available2021-09-28T06:55:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783894
dc.descriptionBacheloroppgave i Kampanjeplanlegging fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractTil vår bacheloroppgave har vi utarbeidet en kampanjeplan i samarbeid med Bergen Sentrum AS. Bedriften er det offisielle sentrumselskapet i Bergen og arbeider med å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for næringsdrift i byen. Våre kontaktpersoner i bedriften kunne fortelle oss at sentrum har mistet en stor kundegruppe etter at arbeidstakere startet å jobbe fra hjemmekontor i 2020 grunnet pandemien. Vi fikk derfor i oppgave å designe en kampanje som de gav arbeidstittelen “Back to work”, som vi senere omdøpte til “Logg på hverdagen”. Kampanjen er utarbeidet i henhold til Ronald D. Smiths bok “Strategic Planning for Public Relations”, og vi følger de fire fasene gjennomgående i oppgaven; formativ forskning, strategi, taktikk og evaluering. Innledningsvis i oppgaven har vi gjennomført en rekke analyser for å skaffe innsikt om organisasjonen, situasjonen og interessentene. Videre ble det gjennomført både kvalitative og kvantitative undersøkelser for å avdekke relevante forhold om målgruppen, samt deres holdning til gitte tema. Målgruppen hadde vi definert på forhånd til alle på hjemmekontor som normalt arbeider i sentrum. Basert på analysene, har vi definert hoved-og delmål for kampanjen. Hensikten med vår kampanje er å påvirke mennesker på hjemmekontor til å ønske seg tilbake på kontoret og samtidig benytte seg av sentrums tilbud, dette er derfor ført opp som kampanjens hovedmål. Videre går kampanjens delmål ut på å minne målgruppen på deres betydning for bevaring av tilbud i sentrum, samt påvirke de til å velge arbeidsplassen i sentrum fremfor hjemmekontoret. For å strekke seg etter satte mål, har vi gjennom ulike kommunikasjonsstrategier kommet frem til taktikker for måloppnåelse. Taktikkene blir redegjort for i strategidelen, før de videre implementeres som konkrete tiltak i tredje del av oppgaven. Gjennom prosessen ved å samle inn primærdata, ble det sosiale aspektet ved den normale arbeidsdagen lagt vekt på ved flere anledninger. Vi har derfor basert mye av vårt design på dette aspektet for påvirkning. Til slutt ønsker vi å foreslå metoder for å evaluere om kampanjens tiltak var vellykket.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectkampanjeplanleggingen_US
dc.subjectPRen_US
dc.subjectmarkedskommunikasjonen_US
dc.titleBacheloroppgave i kampanjeplanleggingen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel