Show simple item record

dc.contributor.authorNygård, Johanne Rose Kavli
dc.contributor.authorTahir-Nasabi, Shilan
dc.date.accessioned2021-09-27T12:49:12Z
dc.date.available2021-09-27T12:49:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783771
dc.descriptionBacheloroppgave i Human Resource Management fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractMotivasjon er et sentralt begrep innenfor ledelsesteorien. Enten om vi definerer det som en drivkraft eller et behov, så er motivasjon en intern prosess og en tilstand som ønsker forandring i oss selv eller miljøet rundt oss. Den interne prosessen setter oss i gang, gir retning, opprettholder og bestemmer intensiteten i individets atferd. Lønnstilfredshet kan defineres som den totale mengden av positive eller negative følelser som mennesker har overfor sin belønning (Miceli & Lane, 1991). Det er viktig at organisasjoner har en forståelse av lønnstilfredshet, fordi det videre er avgjørende for å kunne øke ansattes motivasjon og jobbtilfredshet. Hensikten med denne bacheloroppgaven er å undersøke forholdet mellom lønnstilfredshet og ansattes motivasjon. For å gjøre dette, gjennomførte vi en spørreundersøkelse med 195 respondenter. I spørreundersøkelsen la vi vekt på utsagn rettet mot indre-, ytre- og prososial motivasjon, samt utsagn om turnoverintensjon, og lønn- og jobbtilfredshet. Drøftingen i denne oppgaven er basert på faglitteratur og tidligere forskning knyttet til temaene for motivasjon, jobb- og lønnstilfredshet, og turnoverintensjon. I tillegg til analyser fra vår egen spørreundersøkelse og studier fra forskere. Videre har vi tatt utgangspunkt i forskjellige hypoteser for å besvare problemstillingen. Funnene fra våre analyser støttet hypotesene våre, og i tillegg støttes funnene opp av eksisterende studier rundt dette temaet. Vi fant en positiv sammenheng mellom lønnstilfredshet, og indre- og prososial motivasjon. Det ble også funnet en negativ sammenheng mellom lønnstilfredshet og ytre motivasjon. Videre forskning kan se mer på sammenheng mellom indre motivasjon og fastlønn, da dette er relevant for organisasjoner. Ofte legger forskning vekt på bonuser og lønn som faktorer for å øke ytre motivasjon. Denne oppgaven viser derimot det motsatte. Fastlønn har i flere tilfeller ikke en positiv sammenheng med ytre motivasjon. Lønn blir ofte tolket som en materiell belønning, istedenfor noe som viser verdien man har i en organisasjon.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjecthuman resource managementen_US
dc.subjectHRMen_US
dc.titleHvordan påvirker lønnstilfredshet den ansattes motivasjon?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record