Show simple item record

dc.contributor.authorGrure, Lene Marie Henriksen
dc.date.accessioned2021-09-27T10:42:17Z
dc.date.available2021-09-27T10:42:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783701
dc.descriptionBacheloroppgave i Logistikkledelse / Supply Chain Management fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractBacheloren er skrevet i samarbeid med Pelagia AS, en internasjonal ledende produsent av pelagisk fisk. Besvarelsen er en avsluttende oppgave i fordypningen BTH 1704 – Logistikkeldelse/SCM. Pelagia står, som førsteleddsprodusent i forsyningskjeden, i en unik posisjon til å påvirke forsyningskjeden. Hensikten med oppgaven har vært å undersøke Pelagia sine muligheter til å benytte gjenbrukskasser, som en måte å påvirke emballasjeavfallet i forsyningskjeden. I den forbindelse tar oppgaven også for seg hvordan gjenbrukskasser egnes til Pelagia sin interne verdikjede. Problemstillingen i oppgaven er «Hvordan påvirkes Pelagia sin bærekraftige prestasjon ved å bytte D-pak på ferdigvarene sine fra kartonger til gjenbrukskasser?» Oppgaven tar for seg hvordan gjenbrukskasser egner seg i Pelagia sin interne verdikjede i dag. Videre har jeg sett nærmere på gjenbrukskasser som et alternativ for å redusere emballasje i forsyningskjeden. Jeg har da valgt å tilegne begrepet «bærekraftig prestasjon», som er et begrep definert av Garzia Arca et.al, for å få frem forskjellene fra et økonomisk-, miljømessig- og sosialt bærekraftig perspektiv. Til sammen er det ønskelig å finne utom gjenbrukskasser mulig kan bedre Pelagia sin bærekraftige prestasjon. Oppgaven deles inn i fem deler; innledning, teoretisk forankring, metode, analyse og konklusjon. Innledningen introduserer viktigheten av sjømatnæringen for Norge, Pelagia som virksomhet og produktene deres, hvordan Pelagia tar stilling til bærekraft og bakgrunn for problemstilling. I teoretisk forankring er det kartlagt et rammeverk for hvordan oppgaven er utredet i henhold til teori. Teori om strategisk beslutning kartlegger viktigheten til valget av emballasje, og hvordan dette påvirker forretningsmuligheter. Bærekraftig emballasjelogistikk (SPL) for å definere emballasjeegenskapene sett i lys av økonomisk, miljømessig og sosialt perspektiv, som sammen utgjør hvordan emballasjealternativene bidrar til å påvirke Pelagia sin bærekraftige prestasjon. I metode presenteres valg av forskningsmetode og bakgrunn for valget. Oppgaven innhenter data basert på kvalitative metoder. Individuelle dybdeintervjuer er benyttet som primærdata for å best tilegne informasjon om Pelagias interne verdikjede og hvordan gjenbrukskassene fra Euro Pool System kan implementeres Pelagia sin interne verdikjede i dag. I analysen blir emballasjeegenskapene og innhentet data kartlagt i Pelagia sin interne verdikjede for å visualisere forskjeller mellom emballasjealternativenes egenskaper. Beslutningens påvirkning av Pelagia sin bærekraftige prestasjon blir til slutt oppsummert i konklusjon. I oppgaven konkluderes det med at Pelagia sin bærekraftige prestasjon svekkes ved å bytte D-pak på sine vakuumerte produkter fra kartonger til gjenbrukskasser. Det er viktig å se konklusjonen i lys av slik Pelagia sin interne verdikjede håndteres i dag, og at det underveis er kartlagt videre forskning knyttet oppdagede muligheteren_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectlogistikkledelseen_US
dc.subjectsupply chain managementen_US
dc.titleHvordan påvirkes Pelagia sin bærekraftige presentasjon ved å bytte D-pak på ferdigvarene sine fra kartonger til gjenbrukskasser?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record