Show simple item record

dc.contributor.authorNordfjellmark, Irina
dc.contributor.authorHjelmen, Anders
dc.contributor.authorSandberg, Steffen Skogen
dc.date.accessioned2021-09-24T16:13:06Z
dc.date.available2021-09-24T16:13:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781490
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractdenne oppgaven viser vi til temaet prosjektstyring. Hensikten med denne oppgaven er å få en grunnleggende oversikt over og kunnskap om hvordan Vintervoll gjennomfører prosjektstyringen sin ved Lilleby byggeprosjekt. Vi har samarbeidet med Vintervoll, som er en elektrikerbedrift lokalisert i Midt-Norge. Prosjektet vi fikk observere var Lilleby byggeprosjekt, som er et totalrehabiliteringsprosjekt, innvendig og utvendig, av den gamle skolen på Lilleby på Lade i Trondheim. Målet er å avdekke i hvilken grad Lilleby byggeprosjektet samsvarer med PRINCE2 rammeverket i sin prosjektstyring. For å avdekke dette har vi gått dypere inn PRINCE2 standarden. Temaet for denne oppgaven er styring. Problemstillingen er: styring i byggeprosjekt. Den avgrensede problemstillingen er: hvordan samsvarer prinsippene i PRINCE2 standarden med hvordan Vintervoll gjennomfører Lilleby byggeprosjekt? Gjennom oppgaven tilegner vi oss kunnskap om de syv prinsippene i styringsformen PRINCE2. Grunnen til at vi valgte å skrive om de syv prinsippene i PRINCE2 er fordi det er en økende interesse for temaet. Vi har benyttet oss av kvalitativ metode, og gjennomført våre intervjuer på en semistrukturert måte. Vi har intervjuet tre informanter som har en sentral rolle og er ansvarlige i prosjektgjennomføringen. Temaer slik som reliabilitet og validitet vil bli diskutert i denne delen av oppgaven. I oppgavens teoridel diskuterer vi hvert enkelt PRINCE2- prinsipp i detalj. Deretter er hvert enkelt prinsipp analysert og diskutert i lys av teori. Til slutt har vi konkludert opp mot vår avgrensede problemstilling, med underkonklusjoner for hvert av de syv PRINCE2-prinsippene. Det helhetlige bildet som tegner seg er at alle de syv prinsippene er anvendt og iverksatt i Lilleby byggeprosjekt, men ikke slik som PRINCE2-standarden har beskrevet i teorien. Vi kan derfor endelig BTH 25321 0850038 1022103 1027664 Side 2 konkludere at prinsippene fra PRINCE2 er i bruk, men at Lilleby byggeprosjekt ikke er et PRINCE2-prosjekt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectprosjektledelseen_US
dc.titleBruker Vintervoll prinsippene i PRINCE2?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record