Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBang, Vilde
dc.contributor.authorRosenberg, Anna
dc.date.accessioned2020-10-23T13:57:40Z
dc.date.available2020-10-23T13:57:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684841
dc.descriptionBacheloroppgave i Human Resource Management fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractFormålet med denne bacheloroppgaven har vært å undersøke hvor høy validitet og reliabilitet gamification har i seleksjon. I tillegg har vi sett på hvorvidt gamification kan oppleves som et rettferdig testverktøy. Vi har valgt følgende problemstilling: “Hva er nytteverdien av gamification i seleksjons sammenheng?”. Som det fremgår av problemstillingen har vi avgrenset oppgaven til å se på testverktøyets nytteverdi i seleksjons sammenheng. Vi har derfor sett bort fra sider ved gamification som omhandler motivasjon, opplæring og kandidatopplevelse. Hensikten med oppgaven har vært å avdekke hvorvidt gamification har en dokumentert nytteverdi, samt bidra til ny kunnskap og forståelse av fenomenet. I den teoretiske tilnærmingen har vi gitt en grunnleggende innføring i spill og gamification. Videre har vi redegjort for sentrale arbeidspsykologiske testverktøy med nytteverdi forankret i forskning. Avslutningsvis har vi sett på teori tilknyttet rettferdig testing. Hensikten med dette har vært å tilegne oss en dypere forståelse av fenomenet gamification, samt skape en forståelsesramme for leseren. For å undersøke problemstillingen har vi benyttet en kvalitativ metode med et fenomenologisk og faktabasert design. Hensikten med undersøkelsen har vært å tilegne oss rik informasjon, kunnskap og opplevelser tilknyttet fenomenet. Som følge av dette har vi benyttet et semistrukturert intervju som datainnsamlingsmetode. Hovedfunnene ble inndelt i fem kategorier; rettferdig testing, reliabilitet og validitet, evne-og personlighetstester versus gamification, gamification i fremtiden og employer branding. Basert på undersøkelsen fremkommer det at gamification og dens nytteverdi per i dag ikke er godt nok dokumentert til å benyttes alene som et testverktøy.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectHRMen_US
dc.subjecthuman resource managementen_US
dc.titleBacheloroppgave - Human Resource Managementen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel