Show simple item record

dc.contributor.authorEngen, Henriette
dc.contributor.authorAmundsen, Tora Cecilie
dc.date.accessioned2020-10-23T13:19:47Z
dc.date.available2020-10-23T13:19:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684830
dc.descriptionBacheloroppgave i Kampanjeplanlegging fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven har vi utarbeidet en kampanjeplan på vegne av Røde Kors Akershus og prosjektet “permisjonsvenn for innsatte”. Bakgrunnen for kampanjen er at organisasjonen har hatt en lav oppslutning blant målgruppen menn 25 år til 70 år bosatt på Østlandet. Formålet er derfor å øke kunnskapen rundt tema for å redusere fordommer, og få flere til å melde seg som frivillig permisjonsvenn. På bakgrunn av dette kom vi frem til følgende problemstilling: Hvordan kan vi gjennom kampanjen øke kunnskap og redusere fordommer slik at flere vil melde seg som permisjonsvenn for innsatte? I den formative fasen analyserte vi Røde Kors Akershus sin nåsituasjon for å få et utgangspunkt for kampanjeplanen. Ved å analysere de interne og eksterne faktorene, fastslo vi den viktigste nøkkelinteressenten til å være befolkningen. For å kartlegge viktig primærdata gjennomførte vi kvalitative og kvantitative undersøkelser som vi analyserte i SAS JMP. Fase to omhandler kampanjens strategi. Vi fikk et bilde av den nåværende posisjonen og tok utgangspunkt i organisasjonens nisje til å utarbeide ønsket posisjon; å ta rollen som forbilde for andre frivillige organisasjoner innen soningsaktiviteter. I denne delen formulerte vi også hovedmålet “få flere i målgruppen til å melde seg som frivillige til prosjektet permisjonsvenn” som underbygges av fire delmål. Videre valgte vi en proaktiv strategi for kampanjen og utformet handlings- og kommunikasjonsstrategier. I fase tre har vi tatt utgangspunkt i den overnevnte strategien og utarbeidet tre taktikker som skal implementeres i tidsperioden fra 1.august til 1. september. Taktikkene skal distribueres gjennom fortjente, egne og betalte medier, og er henholdsvis publisitetsstunt, kampanjefilmer og Facebook-profil. • Publisitetsstuntet skal øke kjennskapen til prosjektet i starten av kampanjen, samt filmes og publiseres på Røde Kors Akershus Facebook-profil. Kampanjefilmene skal informere målgruppen og deles på deres foretrukne plattform, Facebook. • Facebook-profilen har som formål å lære målgruppen mer om prosjektet, samt delta i prosjektet virtuelt. I tillegg har vi utarbeidet støtteaktiviteter som informasjonsside og livestream tilknyttet taktikkene. Røde Kors Norge har gitt oss et hypotetisk budsjett på 110.000 kroner til gjennomføringen av kampanjen. Kostandene tilknyttet produksjon av kampanjefilmene er den største utgiftsposten. I fase fire evaluerer vi kampanjen gjennom blant annet implementerings-, progresjons- og sluttrapport. Med utgangspunkt i PR-teoriens pyramidemodell foreslår vi ulike målemetoder for kampanjens hovedmål og fire delmål. Evalueringen gir oss innsikt om kampanjen har bidratt til å nå målsetningene, den ønskede posisjonen og dermed anses som vellykket.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectkampanjeplanleggingen_US
dc.subjectPRen_US
dc.subjectmarkedskommunikasjonen_US
dc.titlePermisjonsvennen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record