Show simple item record

dc.contributor.authorAsp, Stine Haugan
dc.contributor.authorTorbergsen, Stine Marlen Wiik
dc.date.accessioned2020-10-22T14:06:47Z
dc.date.available2020-10-22T14:06:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684593
dc.descriptionBacheloroppgave i Digital markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractÅ skape innhold som engasjerer og interesserer målgruppen, og det å sikre varige relasjoner blant potensielle og eksisterende kunder gjennom overbevisende innhold er en kunst - og kalles innholdsmarkedsføring. Selv om innholdsmarkedsføring ikke er et nytt fenomen, har ny teknologi åpnet muligheten for å benytte virkemidler for å fange oppmerksomheten til forbrukeren. Vi tenker spesielt på personifisering og storytelling, to begrep som får stor plass i vår oppgave. Med dette for øye, har vi utformet følgende problemstilling: Hvor stor effekt har personifisering og storytelling i e-postmarkedsføring på forbrukerens kjøpsintensjon? Teorirammeverket presenterer forskning som er relevant for vår oppgave og legger grunnlaget for hypoteseutviklingen. I metodekapittelet har vi benyttet kvantitativ metode, med kausalt design i form av en spørreundersøkelse. Vi har undersøkt effekten av personifisering og storytelling, og sett på hvordan disse virkemidlene påvirker kjøpsintensjonen ved hjelp av e-postmarkedsføring. Videre ble data fra spørreundersøkelsen overført fra Qualtrics og analysert i SAS JMP 14. Spørreundersøkelsen introduserte et resultat der mange av respondentene stilte seg veldig kritiske til å generelt motta nyhetsbrev, noe som kan være en praktisk implikasjon for markedsføringsbransjen. Gjennomgående indikerer analysene at virkemidlene kan ha god effekt på innholdsmarkedsføringen, såfremt det blir gjort riktig. Personifisering kom best ut i variansanalysen og deskriptiv statistikk, mens storytelling fikk best utfall i multippel regresjonsanalysen. Et overraskende funn var R²´s lave forklaringskraft i personifisering, noe vi diskuterer videre i punkt 4.3.1. Etter fullført analysearbeid og diskusjon, med teoretisk rammeverk i bakhodet ble det konkludert med at personifiserte nyhetsbrev har størst effekt på forbrukerens kjøpsintensjon. Avslutningsvis vil vi med utgangspunkt i resultat og teori komme med forslag til videre forskning i punkt 6.1.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectdigital markedsføringen_US
dc.titleEffekten av personifisering og storytellingen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record