Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTronsvang, Nantika Sofie Martinussen
dc.contributor.authorUlriksborg, Tina Lovise
dc.date.accessioned2020-10-21T12:21:51Z
dc.date.available2020-10-21T12:21:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684202
dc.descriptionBacheloroppgave i Digital markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er bygd opp etter ITMRD strukturen og består derfor av innledning, teori, metode, resultat og drøfting med konklusjon. Brukere på Instagram velger selv å følge bedriftsprofiler og utsetter seg dermed frivillig for deres markedsføring. Oppgavens fokus er å kartlegge hvilke motiver som påvirker brukeres holdning til å følge bedrifter på Instagram, og vi har derfor utarbeidet følgende problemstilling: Hvilke motiver påvirker brukeres holdning til å følge bedrifter på Instagram? Formålet med dette studiet er å hjelpe bedrifters oppfatning av brukernes atferd og motivasjoner, slik at bedriftene kan begrunne og forbedre deres bruk av Instagram. Vi har valgt å benytte oss av Uses and Gratification Theory (UGT) som grunnlag i vår oppgave. Denne teorien presenterer en guide og et utgangspunkt av motiver som forklarer hvorfor man benytter media på den måten man gjør. Vi har benyttet oss av de fire mest anerkjente motivene innen UGT forskning, samt to motiver fra annen innhentet teori. Disse motivene er som følger; informasjon, underholdning, personlig identitet, sosialt fellesskap, samt økonomisk vinning og inspirasjon. Basert på innhentet teori har vi utarbeidet én hypotese for hvert motiv, med en antakelse om at alle har en positiv innvirkning på brukeres holdning til å følge bedrifter på Instagram. En spørreskjemaundersøkelse ble benyttet for å innhente data som skulle besvare oppgavens seks hypoteser. Undersøkelsen ble distribuert blant ulike grupper på Facebook samt Linkedin. Det ble gjennomført en faktoranalyse for å kvalitetssikre motivene. Etter kvalitetssikringen ble det gjennomført en multippel regresjonsanalyse for å avdekke hvilke motiver som har en signifikant innvirkning på holdning til å følge bedrifter på Instagram. Fire av de seks motivene viste seg å få medhold i at de hadde en positiv innvirkning på holdning til å følge bedrifter på Instagram. Dette studiet viser at ønsket om å tilegne seg informasjon, bli underholdt, ytre sin personlige identitet, og å stimulere sitt behov for inspirasjon har en signifikant effekt på brukeres holdning til å følge bedrifter på Instagram. Derimot viste det seg at ønsket om å delta i et sosialt fellesskap og om økonomisk vinning ikke hadde en signifikant innvirkning på holdning til å følge bedrifter på Instagram.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectdigital markedsføringen_US
dc.titleBrukeres motiver til å følge bedriftsprofiler på Instagramen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel