Show simple item record

dc.contributor.authorLier, Martine Kristoffersen
dc.contributor.authorKristiansen, Mathilde Lauring
dc.date.accessioned2020-10-21T06:42:38Z
dc.date.available2020-10-21T06:42:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684013
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg prosjektet «Norway Step Change- Maritim» som er et organisasjonsendringsprosjekt i selskapet Ahlsell Norge. Målsetningen for prosjektet er å øke omsetningen med 22,2 millioner kroner innenfor segmentet Maritim innen utgangen av 2020. Innledningsdelen av oppgaven gir en grundig beskrivelse av prosjektet og valgt problemstilling. I dette prosjektet ønsket vi å se på effekten av styring, herunder styringssløyfen. Samtidig identifiserte vi liten grad av involvering av interessentene i prosjektet og ønsket derfor å se betydningen av dette. Vi ønsket å analysere hvordan prosjektet håndterer sine usikkerheter, og i tillegg se på hvordan prosjektet er forankret. På bakgrunn av det har vi kommet frem til følgende problemstilling: «På hvilken måte kunne bruk av styringssløyfemodellen samt en større grad av involvering av interessentene hatt betydning for forankring og på hvilken måte kunne dette vært med på å redusere usikkerheten i prosjektet?» I teoridelen i oppgaven blir det presentert relevant teori der vi brukte både intern og ekstern litteratur for å besvare problemstillingen. Her har vi skrevet om hovedtemaene vi mener er betydningsfulle for å kunne skrive en utfyllende analyse og med det besvare vår problemstilling. For å undersøke prosjektet videre har vi benyttet oss av kvalitativ metode bestående av dybdeintervjuer av fem personer vi mener har stor betydning for prosjektet. Funn fra metodekapittelet blir videre drøftet opp mot teorien fra del to og utformer en analyse. Til slutt konkluderes det med at hvis prosjektet benytter styringssløyfen som en del av sin prosess i prosjekthverdagen, og involverer interessentene i en større grad slik at de kan være med på å se muligheter og ha en større innvirkning på prosjektet, vil dette vil ha betydning for forankringen. Dette vil gjøre at både prosjektgruppen og interessentene vil føle seg sterkere knyttet til prosjektet. Ved å gjøre dette som en del av prosjekthverdagen, samt iverksette tiltak, ville dette vært med på å redusere usikkerheten i prosjektet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectprosjektledelseen_US
dc.title"Norway Step Change - Maritim"en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record