Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKingell, Lise Juvkam
dc.contributor.authorGranberg, Maria Hannisdal
dc.date.accessioned2020-10-19T12:08:22Z
dc.date.available2020-10-19T12:08:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683651
dc.descriptionBacheloroppgave i Kampanjeplanlegging fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven har vi utarbeidet en informasjonskampanje på vegne av DinUtvei som er en nasjonal veiviser ved vold og overgrep. Kampanjen har fått navnet “Den usynlige volden”. Hensikten med kampanjeplanen er å øke kunnskapsnivået til målgruppen om hva psykisk vold i nære relasjoner er og øke målgruppens kjennskap til DinUtvei. Den overordnede problemstillingen for oppgaven ble følgende; Hvordan kan DinUtvei øke kunnskap til og forståelse for psykisk vold i nære relasjoner gjennom en informasjonskampanje? For å innhente innsikt om DinUtvei har vi foretatt analyser av organisasjonen, situasjonen og interessenter. Primærdata ble samlet inn i form av dybdeintervjuer, ekspertintervju og en spørreundersøkelse. Gjennom dette ønsket vi spesielt å få innsikt i målgruppens kunnskaper om psykisk vold i nære relasjoner og hjelpetilbud. I tillegg ønsket vi en større forståelse av temaet og dets mulige kommunikasjonsutfordringer. Med utgangspunkt i funn fra primær- og sekundærdata har vi følgende mål og strategi for kampanjen. Hovedmål: • Bidra til at færre i målgruppen utsettes for psykisk vold i nære relasjoner. Delmål: • Øke kunnskapsnivået til målgruppen om temaet psykisk vold i nære relasjoner. • Øke kjennskap blant målgruppen til DinUtvei. For å kunne nå kampanjens delmål og hovedmål har vi utviklet tre strategier: Strategi 1: Informere målgruppen om hva psykisk vold i nære relasjoner er. Strategi 2: Belyse at DinUtvei er en veiviser hvor målgruppen kan oppsøke hjelp og informasjon. Strategi 3: Bidra til at økt oppmerksomhet rettes mot tematikken gjennom å engasjere til samfunnsdebatt. Kampanjens taktikker består av produksjon av reklamefilmer, sosiale medier, en kampanjeside og arrangementer på høyskoler og universiteter. Det vil også presenteres en tidsplan og et budsjett. En foreslått metode for evaluering av tiltakene og deres bidrag til å oppnå kampanjens mål, vil avslutningsvis legges frem.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectkampanjeplanleggingen_US
dc.subjectPRen_US
dc.subjectmarkedskommunikasjonen_US
dc.titleKampanjeplan for Dinutveien_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel