Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLaukas, Magnus Olafsen
dc.contributor.authorEide, Fredrik Graue
dc.date.accessioned2020-10-19T10:44:20Z
dc.date.available2020-10-19T10:44:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683608
dc.descriptionBacheloroppgave i Salgsledelse og personlig salg fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om hvordan en bedrift lykkes med implementering av CRM og hva det har å si for de ansatte. Det belyses hva CRM er, hvordan implementere det, hva det har å si for de ansatte og hvordan det vil påvirke bedriften. Dette er gjort med informasjon samlet fra bøker og modeller fra pensum, samt relevante eksterne kilder. Implementering av CRM er en lang og utfordrende prosess, dette gjør at mange mislykkes. Vi har valgt dette tema og denne problemstillingen fordi vi syns CRM er et spennende tema. Samtidig mener vi at dette er et tema med stort forbedringspotensial i markedet, med tanke på at ca 50% av alle implementeringene mislykkes. CRM implementeringer mislykkes ofte grunnet manglende kompetanse, samtidig som bedriften vanligvis ikke er forberedt på den forandringen det faktisk er å skifte et system. I tillegg settes det for lite fokus på opplæring etter implementeringen. Fjordkraft er en nasjonal leverandør av strøm og mobilabonnement. Gjennom flere år har Fjordkraft oppnådd gode resultater, likevel er det som med alle bedrifter muligheter til forbedring. I markedet Fjordkraft befinner seg i, er det beinhard konkurranse. Dette gjør det desto viktigere å ha velutviklede systemer som fungerer optimalt for å beholde sin posisjon i markedet. I denne oppgaven tok vi utgangspunkt i en kvalitativ metode gjennom et eksplorativt design og kvantitativ metode gjennom et deskriptivt design. For å kunne bygge opp under dataene samlet inn gjennom dybdeintervjuene, var det viktig å samle inn data gjennom spørreundersøkelsen for å få mer konkrete tallstørrelser å måle dataen mot. I de ulike analysene ble det forsøkt å avdekke motivasjonen til de ansatte, samt hvordan de forholder seg til forandringer. Bakgrunnen for analysene var om Fjordkraft har de interne forutsetningene for å kunne implementere et nytt og mer sammensatt CRM-system. Mot slutten av oppgaven blir resultatene av analysen og teoriene drøftet. Her blir de ulike meningene blant de ansatte dratt frem for å belyse de ulike meningene og hva disse vil ha å si for en forandring i bedriften. Etter drøftelsen, kommer vi med en konklusjon som skal være med å svare på hovedspørsmålene i problemstillingen. Det blir her svart på om et nytt CRM-system vil øke motivasjonen til de ansatte, samt om det vil gjøre arbeidsdagen deres lettere.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectsalgsledelseen_US
dc.subjectpersonlig salgen_US
dc.titleFjordkraften_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel