Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLarsen, Emilie Trude
dc.contributor.authorJensen, Madelaine
dc.contributor.authorJohannessen, Iselin Øvre
dc.date.accessioned2020-10-19T10:18:55Z
dc.date.available2020-10-19T10:18:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683604
dc.descriptionBacheloroppgave i Entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractOppgaven tar for seg hvorfor det er færre kvinnelige entreprenører i forhold til mannlige entreprenører. Stadig flere kvinner ønsker å starte sin egen bedrift, men det er fortsatt færre kvinner enn menn som er entreprenør i Norge i dag. For hver kvinne som har en god inntekt fra en virksomhet hun har etablert selv, er det ni menn som er i samme posisjon. Målet med vår forskningsprosess er å finne ut hvorfor disse forskjellene eksisterer og hvilke faktorer som påvirker kvinnelige entreprenørers valg. De siste årene har det kommet en rekke holdningskampanjer med hensikt å inspirere kvinner og rette fokus på hvordan kvinner blir behandlet og til tider forskjellsbehandlet i næringslivet. Vårt andre mål med forskningsprosessen er dermed å undersøke hvordan ulike holdningskampanjer og sosiale bevegelser kan ha en betydning i utviklingen av kvinnelige gründere og deres motivasjon for å starte som selvstendig næringsdrivende. På bakgrunn av dette vil oppgaven forsøke å besvare følgende problemstilling: “Hvilken betydning kan ulike holdningskampanjer eller sosiale bevegelser ha i utviklingen av kvinnelige gründere og deres motivasjon i forhold til å starte som selvstendig næringsdrivende?” For å kunne besvare den satte problemstilling på best mulig måte gjennomførte vi en kvalitativ undersøkelse i form av fem intervjuer. Utvelgelsen av informanter baserte seg på at de måtte være kvinnelig entreprenør. Vi har transkribert intervjuene og informantene holdes anonyme. Intervjuobjektene omtales med en påfølgende bokstav. Under den empiriske tilnærmingen har vi delt inn etter emner på følgende måte: • Emne 1: Entreprenøren • Emne 2: Personlighet • Emne 3: diskriminering • Emne 4: Holdningskampanjer • Emne5: Motivasjonsfaktorer Under det teoretiske rammeverk har vi benyttet oss av nødvendig teori og forskning for å legge grunnlaget for videre prosess i vår oppgave. Innledningsvis presenterer vi teorier om entreprenørskap før vi videre ser på kvinner i entreprenørskap, samt faktorer på forskjellene vi har blant kjønn. Deretter ser vi nærmere på holdningskampanjer med hovedfokus på #metoo, #huninvesterer og #hunspanderer, for å undersøke om disse kampanjene har hatt eller har en betydning i utviklingen av kvinners motivasjon for å bli selvstendig næringsdrivende. Det teoretiske rammeverk og innsamlet data danner grunnlaget for påfølgende analyse og konklusjon. Vi konkluderer i denne oppgaven med at holdningskampanjer er mest effektive på kort sikt og at holdningskampanjer kan bidra til å øke kvinners motivasjon til å ta steget for å bli gründer. Vi konkluderer også med at avsender, formål og fokus på holdningskampanjene er avgjørende for deres effekt i det kvinnelige gründermiljøet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectentreprenørskapen_US
dc.titleBacheloroppgave i entreprenørskap- og økonomien_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel