Show simple item record

dc.contributor.authorHannestad, Karoline Vogt
dc.date.accessioned2020-10-19T08:13:33Z
dc.date.available2020-10-19T08:13:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683522
dc.descriptionBacheloroppgave i Digital Markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven med fordypning i digital markedsføring omhandler stemmesøk, en form for kunstig intelligens. Ettersom stemmesøk er i ferd med å bli en stor del av den digitale markedsføringens fremtid, er det viktig at bedrifter optimaliserer nettsidene sine deretter ettersom dette vil gi et konkurransefortrinn i markedet. For å kunne avdekke hva som skal til for at forbrukere i Norge tar i bruk stemmesøk i forbindelse med kjøp, valgte jeg å utarbeide følgende problemstilling: “Hvilke faktorer driver/påvirker forbrukerens intensjon til å kjøpe varer eller tjenester via stemmesøk/stemmeassistent?”. Oppgaven tar for seg teorier som blant annet kjøpsatferd og adopsjonsteori samt modellene «The Theory of Planned Behaviour Model» og «Technology Acceptance Model». Disse teoriene/modellene var med på å legge grunnlag for undersøkelsesspørsmål og hypoteser. Hypotesene tok utgangspunkt i om faktorer som personvernrisiko, kjøpsmotivasjon, kjønn, holdning og kompetanse har en innvirkning på intensjonen til forbrukerne når det kommer til kjøp via stemmesøk/stemmeassistent. Datainnsamlingen foregikk gjennom en deskriptiv og eksplorerende tilnærming i form av en nettbasert spørreundersøkelse samt intervju i fokusgruppe. Med totalt 123 respondenter på undersøkelsen, fikk jeg mulighet til å teste hypotesene ved ulike kvantitative analyser. Det ble blant annet gjennomført en faktoranalyse for å måle reliabilitet i tillegg til intern konsistens, multippel regresjonsanalyse og kjikvadrattest for å bekrefte/avkrefte hypotesene. Undersøkelsesspørsmålet/hypotesene knyttet til kjøpsmotivasjon ble eliminert fra videre analyser ettersom kravene om egenverdi i faktoranalysen ikke ble oppfylt. I den multiple regresjonsanalysen ble det konkludert med at det er en positiv sammenheng mellom en positiv holdning til stemmesøk/stemmeassistent og sannsynligheten for at forbrukeren er villig til å foreta et kjøp gjennom denne tjenesten i fremtiden. Holdning var den eneste faktoren som var signifikant, mens resterende undersøkelsesspørsmål som kompetanse, personvernsrisiko og kjønn ikke var signifikante og har dermed ingen tydelig innvirkning på forbrukerens intensjon til å foreta et kjøp via stemmesøk/stemmeassistent.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolenen_US
dc.subjectdigital markedsføringen_US
dc.titleStemmesøken_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record