Show simple item record

dc.contributor.authorKirkaune, Marius
dc.contributor.authorLangli, Håkon
dc.date.accessioned2020-10-16T07:57:08Z
dc.date.available2020-10-16T07:57:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683220
dc.descriptionBacheloroppgave i Anvendt makroøkonomi fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi tatt for oss forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsmarkedet i Norge i lys av økonomisk utvikling i nyere tid. Vi ser på utvikling av forskjellige aspekter ved likestillingsparadokset, i sammenheng svingninger i norsk økonomi og ser om dette kan vise en trend i forhold til skjevhetene mellom kvinner og menn i valg av yrke og arbeidsdeltakelse. Vi ser også blant annet på om lønnsgap mellom kvinner og menn og kvinners arbeidsdeltakelse kan kobles til konjunktursvingninger. Vi har gjennomført en regresjonsanalyse der vi har sett på hvordan 6 utvalgte variabler korrelerer med kjønnssegregering i arbeidsmarkedet. I vår analyse finner vi at bare en av våre variabler har en årsakssammenheng med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, dette gjennom en granger causality test. Resultatene fra denne testen bruker vi i oppgaven for å kunne lage en regresjonsanalyse med en impulse response funksjon for å se hvordan ett sjokk i en variabel kan påvirke kjønnssegregeringen i arbeidsmarkedet. I våre tester får vi ikke konkluderende resultater, men våre undersøkelser viser at kvinner og menns valg av utdanning, og veksten i BNP påvirker kjønnssegregeringen i arbeidsmarkedet. Vi drøfter til slutt våre resultater og funn i lys av hypotesene til Falk og Hermele. Vi ser at slike hypoteser kan være gjeldende i Norge også, men det finnes veldig mange faktorer som spiller inn på kjønnsfordelingen i arbeidsmarkedet, og det er derfor urasjonelt å bekrefte eller avkrefte hverken den ene eller andre hypotesen. Ved gjennomgang av relevant litteratur kunne vi derimot se en klar trend der økt velferd og mer likestilling førte til større forskjeller i preferanser og valg mellom kvinner og menn. Vi fant også at disse forskjellene er til stede i Norge, med tanke på forskjeller i andel deltidsarbeid, offentlig eller privat sektor og valg av utdanning- og yrke, uten at vi kan bevise årsaken til disse forskjellene utover anekdotiske antagelser.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectanvendt makroøkonomien_US
dc.titleLikestillingsparadokset - økt velferd og påvirkningen på kjønnsroller i det norske arbeidsmarkedet.en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record