Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersen, Fredrik Marchmann
dc.contributor.authorSelheim, Thomas Flesland
dc.contributor.authorSmaamo, Haakon
dc.date.accessioned2020-10-16T07:45:16Z
dc.date.available2020-10-16T07:45:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683210
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractOppgavens formål er å undersøke hvorfor eiendomsutviklere velger å miljøsertifisere næringsbygg og videre “hvilke konkurransefortrinn oppnår eier av et bærekraftig bygg”, som er vår problemstilling. Bærekraft er blitt et veletablert begrep, men må måles ulikt etter hvilken bransje man ser på. For eiendomssektoren, da spesielt næringsbygg, er måleparameteret BREEAM og BREEAM-NOR, en miljøsertifisering rettet spesifikt mot bygg, vokst frem som det vanligste målet for bærekraft. Med grunnlag i dette vil vi i oppgaven definere bærekraft ut ifra BREEAM. For å svare på problemstillingen, har vi gjennomført intervjuer med noen av de mest sentrale eiendomsaktørene i bergensområdet, samt hatt dialog med andre relevante personer. Svarene har blitt grundig analysert, og vi har gjennom relevant teori knyttet funnene opp mot fire forskningsspørsmål. Resultatene viser at eiendomsaktørene helt klart mener BREEAM er den nye normen i bygg- og eiendomssektoren, med muligheter for at flere av elementene i BREEAM kan bli et politisk krav i fremtiden. Videre viser analysen vår at det i et kost-nytte perspektiv vil, der det er mulig, være rasjonelt å miljøsertifisere etter BREEAM. Argumentene som trekkes frem for dette er bedre tilgang på egenkapital, lavere finansieringsrente, lavere FDV-kostnader, lavere yield i verdivurdering samt større segment i transaksjonsmarkedet. Alle nevnte faktorer bidrar til å senke risiko for eiendomsutviklerne, sett i forhold til å ikke miljøsertifisere. Videre beskriver våre informanter BREEAM som en viktig del av bransjens samfunnsansvar, CSR, hvor en tydelig bærekraftig profil vil tiltrekke investorer, banker, leietakere og unge talenter. Våre funn viser ingen direkte sammenheng mellom miljøsertifiserte bygg og dets økonomiske prestasjoner i leiemarkedet. Ettersom BREEAM-NOR er en relativt ny standard, vil byggene i kategorien, også være ny og vi kan ikke utelukkende tilskrive BREEAM som faktor for disse byggenes attraktivitet. Aktørene vi har snakket med har derimot stor tro på at dette med tiden vil endre seg, særlig virksomheter med en bærekraftig profil vil nærmest tvinges til å velge bygg som står for det samme som dem.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectøkonomien_US
dc.subjectadministrasjonen_US
dc.titleEn studie om hvorfor eiendomsselskaper miljøsertifisereren_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel