Show simple item record

dc.contributor.authorLøkenhagen, Emilie Ullern
dc.contributor.authorKveldstad, Torunn Sofie Storrø
dc.date.accessioned2020-10-15T13:22:55Z
dc.date.available2020-10-15T13:22:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683130
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å kartlegge hvilke motivasjonsfaktorer som er viktige for besøksvennene i Oslo Røde Kors. Røde Kors er en stor internasjonal humanitær organisasjon, som hver dag jobber for å bekjempe ensomhet og inkludere flere i fellesskapet. Vi har med dette som utgangspunkt utarbeidet følgende problemstilling: «Hvilke motivasjonsfaktorer er viktige for personer som er frivillige besøksvenner i Oslo Røde Kors, og kan disse variere ut fra demografiske forhold?» For å besvare problemstillingen har vi undersøkt hvilke motivasjonsfaktorer besøksvennene anser som viktige. Vi har også diskutert hvorvidt alderen og arbeidssituasjonen til besøksvennene har betydning for hva som er motivasjonen til å drive med frivillig arbeid. Gjennom problemstillingen har vi fått et bedre innsyn i hva som gjør personer motiverte til å utføre frivillig arbeid. Ut fra dette har vi utarbeidet anbefalinger på hva Oslo Røde Kors kan gjøre for i større grad beholde sine frivillige i organisasjonen. Det teoretiske rammeverket bygger på Maslows behovspyramide, selvbestemmelsesteorien og «Volunteer Functions Inventory» om frivillighet. Med grunnlag i VFI-teorien utarbeidet vi en spørreundersøkelse, som ble sendt til besøksvennene i Oslo Røde Kors. Analysen bygger på svarene fra 104 respondenter som fullførte undersøkelsen. Resultatet av undersøkelsen tilsier at verdibegrunnelser, læringsbegrunnelser og selvaktelsesgrunner blir ansett som de viktigste motivasjonsfaktorene for frivillige i Oslo Røde Kors besøkstjeneste. Analysen viser at det er en sammenheng mellom alder og motivasjonsfaktorer, hvorav arbeidsmarkedsbegrunnelser er betydelig viktigere for den yngste aldersgruppen sammenlignet med den eldre gruppen. Til slutt diskuterte vi om det er en sammenheng mellom arbeidssituasjon og motivasjonsfaktorer. Her viser analysen at det er en mindre sammenheng, hvor den viktigste forskjellen er arbeidsmarkedsbegrunnelser. Av resultatene utarbeidet vi videre tiltak. Tiltakene omhandler inntaksprosessen, oppfølging og sosialt samvær, som bedre kan hjelpe Oslo Røde Kors med å holde på de frivillige.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectøkonomien_US
dc.subjectadministrasjonen_US
dc.titleEn kvantitativ undersøkelse om motivasjon hos besøksvenner i Oslo Røde Korsen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record