Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPeters, Barbara Linnea
dc.contributor.authorKjølstad, Trine
dc.date.accessioned2020-10-15T07:03:46Z
dc.date.available2020-10-15T07:03:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2682916
dc.descriptionBacheloroppgave i Creative Industries Management fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er skrevet som avsluttende del på det treårige bachelorprogrammet Creative Industries Management ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Oppgaven tar for seg i hvilken grad ulike amatørteatre i Oslo og omegn jobber med inkludering og integrering av barn og unge. Videre ser vi på om geografisk beliggenhet har noe betydning, og om eventuelle andre faktorer påvirker arbeidet med inkludering og integrering. Bakgrunnen for denne bacheloroppgaven kommer av et sterkt fokus i dagens samfunn knyttet til inkludering av barn og unge. Spesielt har det vært bevissthet rundt inkludering og integrering for å unngå opplevd utenforskap. Dette synes vi er et svært interessant tema og ønsker derfor å gå nærmere inn på utfordringer knyttet til dette. Da vi begge er teaterinteresserte har vi valgt å fokusere på hvordan amatørteatre jobber med inkludering og integrering av barn og unge. Det finnes allerede mye forskning knyttet til integrering og inkludering, og vi har derfor prøvd å begrense oss til nyere rapporter som i hovedsak fokuserer på de nordiske landene. For å belyse våre funn har vi valgt å trekke inn tre teorier vi mener kan knyttes opp til vår analyse. Teoriene er dermed med på å styrke og synliggjøre problemstillingen i oppgaven. Dag Solhjell og Jon Øiens kretsløpsteori vil ligge til grunn gjennom oppgaven og vil legge føringer for den videre analysen av våre funn. Videre har vi valgt å bruke David Mitchells formel for inkluderende utdanning og Nobuko Kawashimas fire strategier for publikumsutvikling for å få mer tydelighet i analysen. Vi vil takke alle respondenter som har sagt seg villig til å intervjues til denne oppgaven. Uten deres samarbeid og gode svar, ville det ikke vært mulig å skrive vår bacheloroppgave. Videre vil vi også gi en stor takk til vår veileder, Anne-Britt Gran, for å hjelpe oss på riktig vei med konstruktive og gode tilbakemeldinger underveis. Oppgaven har gitt oss dypere innsikt i et spennende og samfunnsaktuelt tema, og det har vært svært inspirerende å arbeide med denne bacheloroppgaven.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectcreative industries managementen_US
dc.subjectkulturen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectkulturledelseen_US
dc.titleAmatørteatrets arbeid med inkludering og integreringen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel