Show simple item record

dc.contributor.authorPryer, Håkon Bjerklund
dc.contributor.authorViken, Michael
dc.contributor.authorMølbach, Andreas Mølbach
dc.date.accessioned2020-10-14T13:12:54Z
dc.date.available2020-10-14T13:12:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2682855
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractI denne oppgaven skriver vi om et fremvoksende tema innen prosjektledelse. Gevinstrealisering har gjennom de siste årene fått mye oppmerksomhet, og vi ønsket derfor å utforske hvordan en bedrift jobbet med dette temaet i et prosjekt. Bedriften vi valgte for å undersøke dette området er Berthas Bakerier, og deres prosjekt «småkakelinje». Dette medførte at vi kom frem til følgende avgrensende problemstilling: Produktmålet i oppgaven er en prosjektrapport om gevinstdrevet prosjektledelse, som skal gi leseren innsikt i en virksomhets arbeidsmetoder innenfor dette temaet. Vi valgte å strukturere oppgaven etter modellen «a process model for benefits management», hentet fra boken Benefits Management (Ward & Daniel, 2012). Dette er en fem-stegs iterativ prosess som viser gevinstrealisering i et prosjekt fra planlegging til realisering. Vi har benyttet denne strukturen i oppgaveoppbygningen samt i spørsmålsformuleringene til intervjuguiden. Stegene blir presentert fra 1 til 5. Vi presenterer først teori om innholdet i steget, deretter fakta fra prosjektet, før vi videre drøfter og vurderer teorien med fakta, og til slutt delkonkluderer for hvert steg. For å skaffe oss fakta om hvordan Berthas Bakerier jobbet med gevinstrealisering i det aktuelle prosjektet, gjennomførte vi dybdeintervjuer med sentrale prosjektdeltagere. Resultatet av dette arbeidet ga oss mulighet til å trekke noen konklusjoner om hvordan gevinstdrevet arbeid i prosjektet foregikk i forhold til teoriens anbefalinger. Konklusjonen tar for seg avvikene mellom valgt prosjekt og teori, samt våre anbefalinger til fremtidige prosjekter hos Berthas Bakerier. Vi kom frem til at prosessene til bakeriet på mange måter er forenelig med hovedmodellen. Likevel identifiserte vi noen områder der vi mener prosjektorganisasjonen kunne arbeidet annerledes, og potensielt oppnådd større gevinster. Dette illustrerer og forklarer vi basert på opparbeidet innsikt og kunnskap om temaet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectprosjektledelseen_US
dc.titleGevinstrealisering hos Berthas Bakerieren_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record