Show simple item record

dc.contributor.authorOen, Ana-Isabella Castillo
dc.date.accessioned2020-10-13T11:07:31Z
dc.date.available2020-10-13T11:07:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2682445
dc.descriptionBacheloroppgave i Human Resource Management fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractTillit er i forskningslitteraturen vektlagt som en forutsetning for godt samarbeid i organisasjoner. Nyere tillitsforskning har blitt stadig mer opptatt av hurtig etablering av tillit. Dette kommer som følge av et arbeidsliv som i stor grad består av hurtige endringer og midlertidige grupper. Etablering av spontan tillit blir sett på som viktig, men det er lite forskning som studerer sammenhengen mellom lederatferd og spontan tillitsetablering. Dette er utgangspunktet for denne oppgaven. I denne vignettstudien studerer jeg tillitsvurderinger av leder i sammenheng med lederatferd og om trekket moralsk utkobling predikerer sammenheng mellom lederatferd og tillitsvurdering. Oppgaven tar derav for seg tematikken spontan tillit (i.e. Swift Trust). Mye forskning tyder på at etisk ledelse er tett relatert til tillit, men det kan likevel tenkes at uetisk ledelse er å foretrekke når det handler om kritiske situasjoner. Oppgaven ser derfor på hvilken lederatferd, da i form av enten moralsk eller umoralsk, som ville bidra mest til etablering av spontan tillit i en kritisk situasjon. Det var totalt 230 deltagere i undersøkelsen. 214 av deltagerne var kvinner og 16 av deltagerne var menn i ulike aldersgrupper (spennvidde 15-59 år). Deltagerne ble presentert for to hypotetiske kandidater, begge var aktuell som ny administrerende direktør i en kritisk konkurranse situasjon. «Kandidat 1», ble beskrevet som snill, godt likt og med høy moralsk integritet. «Kandidat 2», ble beskrevet som krevende, handlingsorientert og med evne til å være kynisk og manipulerende. Deretter skulle man rangere og vurdere hvilken kandidat man stolte mest på, og tenkte var best egnet til å håndtere den kritiske situasjonen i organisasjonen. I motsetning til moderne ledelsesteorier hvor involvering, moral og etisk ledelse er veldig aktuelt, antok jeg at individer i en presset og kritisk konkurranse situasjon ville etablere høyere grad av tillit til ledere som evner å gi konkurrenten «smak av sin egen medisin». Det overordnede forskningsspørsmålet for dette studiet var følgende: «Hvilken lederatferd har mest effekt for etablering av spontan tillit i kritiske situasjoner, og predikerer personlighetstrekket moralsk utkobling sammenheng mellom lederatferd og tillitsvurdering?» Resultatene fra studien viser at moralsk lederatferd bidrar mest til etablering av spontan tillit og at høyere grad av moralsk utkobling predikerer negativ tillit til moralsk lederatferd.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjecthuman resource managementen_US
dc.subjectHRMen_US
dc.titleEn vignettestudie av spontan tillit og moral under kritiske situasjoneren_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record