Show simple item record

dc.contributor.authorJøsendal, Amalie Henriette Finrud
dc.contributor.authorMonika, Zvirblyte
dc.date.accessioned2020-10-13T07:54:12Z
dc.date.available2020-10-13T07:54:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2682350
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractVår bacheloroppgave tar utgangspunkt i et tverrfaglig og komplekst delprosjekt, Prøvesvar. I prosjektet skal en helsetjeneste utvikles i form av et digitalt verktøy for læring og forståelse av prøvesvarets betydning. Formålet med Prøvesvar er å bidra til at innbyggere skal kunne få tilgang til sine prøvesvar og på denne måten bygge kompetanse rundt egen helse. Valg av tema baserte seg på et ønske om å få større innsikt i hvor stor grad prosjektet er avhengig av god kommunikasjon internt for å kunne realisere vellykkede digitale helsetjenester i Norge. På bakgrunn av dette utviklet vi problemstillingen: Hvordan skaper prosjektleder god kommunikasjon internt i et prosjekt for å skape effektive team og arbeidsprosesser i utvikling av digitale helsetjenester? Teoriene og modellene vi har tatt for oss støtter opp under undersøkelsen av den valgte problemstillingen vår. Modellene vi har benyttet oss av er blant annet prosjektleders rolle, kommunikasjonsprosessen og den interne kommunikasjonen i et prosjekt. Vi har med dette fokus på kommunikasjonen mellom prosjektleder og prosjektteam og hvordan dette påvirker arbeidsprosessene til delprosjektet. Valg av metode er tatt på bakgrunn av tidligere kunnskap og erfaringer. Ved eksplosivt design har vi tilegnet oss kunnskap ved å anvende faglitteratur og ulike data om kommunikasjon, prosjektledelse og prosjektteam. Vi har stilt krav til innhentingen av informasjon ved å se på om dataene er valide og pålitelige. Selve oppgaven og diskusjonsdelen er basert på fire dybdeintervju, som har gitt oss god innsikt og forståelse for hvordan prosjektlederen arbeider med og benytter kommunikasjon internt i Prøvesvar. I tillegg har vi fått oversikt over de ulike rollene informantene har og hvilke egenskaper som er viktig for hver av dem. Våre resultater og funn viser at selv om prosjektet er svært komplekst, kan man med et tverrfaglig team, riktige personlige egenskaper og med tilstrekkelig kunnskap om de ulike lederrollene oppnå godt samspill og effektive arbeidsprosesser. En god leder er en person som klarer å overføre sine gode holdninger til prosjektteamet. Videre har vi lært at en åpen og uformell kommunikasjon i det daglige arbeidet med prosjektet er svært betydningsfullt. Om nødvendig informasjon blir formidlet på riktig måte og til riktig interessent internt i prosjektet vil det resultere i et felleskap der alle har tillit til hverandre. I tillegg vil en prosjektleder som er i kontinuerlig kontakt med sine medarbeidere, skape effektive arbeidsprosesser og bidra til positive resultater.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectprosjektledelseen_US
dc.titlePrøvesvar: Digitale innbyggertjenester - spesialhelsetjenesten, DISen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record