Show simple item record

dc.contributor.authorSunnerlöf, Viktor Erik Markus
dc.contributor.authorAhmed, Junaed
dc.contributor.authorBoström, August Nils Ask
dc.date.accessioned2019-10-09T07:55:42Z
dc.date.available2019-10-09T07:55:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621069
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven undersøker og måler annonseringseffekter i aksjekursene hos norske selskap som resultat av annonsering av fusjoner og oppkjøp. Dette skjer gjennom en begivenhetsstudie der vi analysert aksjeprisene på annonseringsdagen og dagene rundt annonseringen. Ved bruk av tverrsnittsregresjon har vi estimert nødvendige parametere for å kunne måle den unormale avkastningen for kjøperen i en fusjon eller oppkjøp i det norske markedet. I tillegg har vi undersøkt om betalingsmidler, fusjonstype og oppkjøp av bedrifter utenfor Norge har en effekt på den aggregerte unormale avkastningen. Utvalget består av 129 gjennomførte fusjoner og oppkjøp på Oslo Børs mellom 1999-2019 der oppgaven kun tar for seg kjøperen. Funnene fra våre analyser kan sammenfattes på følgende måte: 1. Vi avdekker at aksjonærene hos kjøperen oppnår en positiv unormal avkastning i begivenhetsvinduene [-5,0,5], [-3,0,3] og [-1,0,1] rundt annonseringen på henholdsvis 4,41%, 3,89% og 3,29% i gjennomsnitt. 2. Vi har funnet grunnlag for at betalingsform også påvirker den unormale avkastningen på over 95% signifikansnivå. Selskap som velger å finansiere oppkjøpet med likvide midler oppnår i gjennomsnitt 1,1% lavere avkastning enn de selskapene som velger en kombinasjon av likvide midler og verdipapirer. 3. Vi har ikke funnet støtte for at selskapene som fusjonerer eller kjøper opp selskap i utlandet oppnår en forskjell i avkastning enn de selskapene som kun gjør dette i Norge. Ikke-signifikante resultater viser til at kjøpere som fusjonerer og kjøper opp selskap i utlandet er knyttet til en marginalt negativ avkastning på -0,55%. 4. Vi har ikke funnet støtte for at selskap som fusjonerer eller foretar et oppkjøp med hensikt å gi seg inn i andre markeder oppnår en forskjell i avkastning sammenlignet med de som kun vokser vertikalt i forbindelse med oppkjøpet. Våre ikke-signifikante resultater viser til at de selskapene som ekspanderer vertikal i forbindelse med fusjonene og oppkjøpene oppnår en litt høyere avkastning enn de selskapene som kun ekspanderer horisontalt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.titleUnormal avkastning ved annonsering av fusjoner og oppkjøp på Oslo Børsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record