Show simple item record

dc.contributor.authorMogensen, Tobias Lindhardt
dc.contributor.authorHagmansen, Jonas
dc.contributor.authorHennum, Helena Tømmerås
dc.date.accessioned2019-10-07T14:00:37Z
dc.date.available2019-10-07T14:00:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620702
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractdenne bacheloroppgaven blir det undersøkt hvordan ulike velgergruppers atferd, i form av nytteeffekt, blir påvirket av negativ og positiv politisk reklame. Velgerne er kategorisert etter personlighetstrekk, og apati til politiske valg og beslutninger. Formålet med oppgaven er å finne ut om velgere reagerer ulikt på politisk reklame. Kvantitativ metode ble benyttet sammen med et kausalt forskningsdesign i en eksperimentell sammenheng. Survey ble operasjonalisert for å sjekke om atferd i form av nytteeffekt for den politiske beslutningsprosessen, knyttet til negativ politisk reklame, blir påvirket av personlighetstrekk eller apati. Personlighetstrekkene ble identifisert i tråd med teorien fra ”The Big Five”, og personlighetstesten BFI-2-XS ble brukt som måleverktøy. Videre ble nivået av apati identifisert, før respondentene ble eksponert for tre fiktive stimuli, med ulik grad av negativitet og positivitet. Utvalget i undersøkelsen var kvinner og menn, med 157 respondenter totalt, 84 menn og 70 kvinner. Gjennomsnittsalderen for utvalget var 24,9 år og tilknyttet studier ved Handelshøyskolen BI. Spørreundersøkelsen ble delt via Facebook i ulike relevante fora. Oppgaven inneholder tre hypoteser og en nullhypotese for å besvare problemstillingen. Alle hypotesene er tilknyttet teori for negativ politisk reklame, personlighet, apati og nytteeffekter. Alle hypotesene ble testet gjennom en moderatoranalyse. Negativt og positivt stimuli ble brukt som moderator knyttet opp mot personlighet og apati, som predictor. Testene viste at det var delvis medhold i noen av hypotesene, men ingen av interaksjonene ble signifikante. Derfor fikk ingen av hypotesene medhold.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectmarkedsføringnb_NO
dc.subjectmarkedsføringsledelsenb_NO
dc.titlePolitikkens mørke sidenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record