Show simple item record

dc.contributor.authorSlettebakk, Sverre Olaf
dc.contributor.authorRasmussen, Amund Kleven
dc.date.accessioned2019-10-07T13:11:39Z
dc.date.available2019-10-07T13:11:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620692
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven ønsker vi å gå dypere inn i mekanismene og faktorene som spiller inn i det moderne finansielle markedet. Vi tar for oss forholdet mellom risiko og avkastning, med hensyn på de tre målene for risiko; markedsbeta, idiosynkratisk volatilitet og total volatilitet. Formålet er å undersøke om økt risiko gir økt avkastning – slik som tradisjonell finansiell teori forutsetter. Dette fører til at vi setter følgende problemstilling for vår oppgave: «Hva sier forskning om tradisjonell finansiell teori sin antagelse om at økt risiko gir økt avkastning?» For å løse denne problemstillingen gjennomfører vi en oversiktsstudie med 10 studier som vi bryter ned og analyserer. Før denne analysen presenterer vi den metodiske tilnærmingen vår og hvilke avgrensninger vi foretar i vår metaanalyse, i tillegg til et eget kapittel der vi legger frem relevant litteratur og teori. Analysen sluttføres med en oppsummeringstabell, før vi i påfølgende kapittel trekker frem og diskuterer de viktigste funnene fra oversiktsstudien med bakgrunn i vårt teorigrunnlag. Videre, vender vi i kapittelet «kvalitetssikring og kontroll» et ekstra kritisk blikk mot reliabiliteten og validiteten til funnene vi gjør i oversiktsstudiet vårt. Avslutningsvis konkluderer vi med at funnene fra oversiktsstudien, i lys av relevant teori, indikerer at en lavrisikoanomali eksisterer for alle de utvalgte risikomålene. Vi ser at funnene i de de utvalgte studiene i det store og det hele gjør at vi observerer en negativ sammenheng mellom risiko og avkastning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.titleLavrisikoanomalien: en oversiktsstudienb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record