Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØien, Preben
dc.contributor.authorFredriksen, Stig
dc.contributor.authorBaar, Ulrik Saksvik
dc.date.accessioned2019-10-07T12:23:19Z
dc.date.available2019-10-07T12:23:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620672
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg hvordan vår valgte rådgivning- og konsulentvirksomhet praktiserer kontraktsledelse i gjennomføringen av deres prosjekter. Analysen er bygget på en eksplorativ tilnærming, der sekundærdata er hentet fra prosjektdokumenter, samt norsk og engelsk faglitteratur innenfor prosjektledelse. Primærdata stammer fra dybdeintervjuer i form av samtaler med respondenter ansatt i bedriften. All næringsvirksomhet er basert på avtaler og kontrakter, og kontrakter kan praktisk talt knyttes til alle inntekter og utgifter for enhver virksomhet. I vårt ønske om å erfare hvordan kontraktsledelse i prosjekter gjennomføres, valgte vi temaet kontraktsledelse, og formulerte følgende problemstilling: “Hvordan styres prosjekter gjennom kontrakter?” som videre er avgrenset til: “Hvordan er kontraktsprosessen i bedriften i henhold til kontraktledelsesmodellen?” Rammeverket for å besvare problemstillingen er bygget på Jan Ole Similäs modell: “Kontraktsledelsesmodellen”. Den bygger på utgangspunktet om en prinsipal og en agent som gjennom fem steg i kontraktsprosessen arbeider for kontraktsinngåelse. Modellen tar for seg de fem trinnene partene går gjennom som en relativt sekvensiell prosess der relasjonen gjennomgår to faser. Det går et skille mellom fasen der en forbereder kontrakten, og fasen hvor kontrakten skal følges opp. Teorikapittelet baseres på litteratur og teori fra anerkjente forfattere som blant annet: Similä, Karlsen, Rognes og Kolltveit og Reve. I analysen har vi vurdert hvordan ledelsen av kontrakten i virksomhetenes prosjekter blir praktisert gjennom fasene: akkvisisjon og sondering, forhandling, enighet, oppfyllelse og behovstilfredsstillelse. Totalt sett fremstår kontraktsledelsen i taktekkingsfirmaet sine prosjekter som god. Analysen viser at bedriften aktivt jobber med de fleste elementene som inngår i kontraktsledelsesmodellen. Vi ser det som hensiktsmessig for bedriften å arbeide med sine rutiner når det kommer til evaluering og refleksjon av kontraktsprosessen. I arbeidet med å nå sine mål, søker bedriften den mest effektive kombinasjonen av kjernekompetanse og komplementær kompetanse. Virksomheten opplever at gjensidig tillit, kommunikasjon og relasjoner er viktige suksesskriterier i deres gjennomførte prosjekter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectprosjektledelsenb_NO
dc.titleTa tak i ledelsen av kontraktsprosessen - øk bedriftens konkurransekraftnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel